Llwybrau Bysiau ac Amserlenni

Cysylltiadau Gweithredwyr Bws Sir Benfro

Am wybodaeth am amserlenni a chymorth i drefnu eich taith yn lleol neu'n genedlaethol, mae croeso i chi alw Traveline Cymru ar Radffôn 0800 464 0000. Oherwydd effaith prinder gyrwyr, mae'n bosibl y bydd gwasanaethau trafnidiaeth yn cael eu newid ar fyr rybudd. Pan fyddwch yn ffonio aelodau o dîm Traveline Cymru, byddwch yn amyneddgar os gwelwch yn dda wrth iddynt.

I ofyn am lyfryn amserlenni ar gyfer Sir Benfro cysylltwch â'r: 

Uned Gludiant
Cyngor Sir Penfro 
Hwlffordd, SA61 1TP

Galwch 01437 764551 e-bost:public.transport@pembrokeshire.gov.uk

Cwmnïau bysiau lleol

Cyngor Sir Benfro

01437 890230
Y Garej, Tiers Cross,
Hwlffordd

First Cymru 

0870 608 2608
Llinell Ymholiadau 

First Group

Ystâd Ddiwydiannol Y Llwyn Helyg, Hwlffordd 01792 572255

Moduron Midway 

01239 831267
Midway Garage, Crymych 

Y Brodyr Richards 

01239 613756
Garej Trewyddel, Aberteifi

Bysiau Cwm Taf 

01994 240908
Ciffig, Yr Hendy-gwyn ar Daf

Sarah Bell Minibuses

07828 940955
Rhosyn Gwyn, Trecwn

National Express 

08705 808080
Llinell Ymholiadau 

 

ID: 226, adolygwyd 20/05/2024