Llwybrau Bysiau ac Amserlenni

Cysylltiadau Gweithredwyr Bws Sir Benfro

Am wybodaeth am amserlenni a chymorth i drefnu eich taith yn lleol neu'n genedlaethol, mae croeso i chi alw Traveline Cymru ar Radffôn 0800 464 0000

I ofyn am lyfryn amserlenni ar gyfer Sir Benfro cysylltwch â'r: 

Uned Gludiant
Cyngor Sir Penfro 
Hwlffordd, SA61 1TP

Galwch 01437 764551 e-bost:public.transport@pembrokeshire.gov.uk

Cwmnïau Bysiau Lleol:

Edwards Brothers 01437 890230
Y Garej, Tiers Cross,
Hwlffordd

First Cymru 0870 608 2608
Llinell Ymholiadau www.firstgroup.com
Ystâd Ddiwydiannol Y Llwyn Helyg, Hwlffordd 07866 123270

Moduron Midway 01239 831267
Midway Garage, Crymych 

Y Brodyr Richards 01239 613756
Garej Trewyddel, Aberteifi gobybus

Edwards Coaches
Uned G, Ystad Ddiwyddianol Waterloo, Doc Penfro 01646 683143
Rhodfa Neuadd y Dref, Dinbych-y-pysgod 01834 842189
 01834 842459 Edwards Coaches

Bysiau Cwm Taf 01994 240908
Ciffig, Yr Hendy-gwyn ar Daf

National Express 08705 808080
Llinell Ymholiadau 

 

ID: 226, adolygwyd 25/02/2019