Llwybrau Bysiau ac Amserlenni

Llwybrau Bysiau - Rhestr yr Holl Fysiau

223 Glandwr - Caerfyrddin

224 Hendy-gwyn - Caerfyrddin

300 Gwasanaeth Tref Aberdaugleddau

301 Gwasanaeth Tref Hwlffordd

302 LlwynHelyg-Abdaugleddau-Hubberston

308 Hwlffordd - Llangwm - Burton (mewn cylch)

311 Hwlffordd - Aberllydan - Hwlffordd

313 Clarbeston Road - Hwlffordd

315: Hwlffordd - Dale: Gwybodaeth Gwasanaeth: O ddydd Llun 30 Ionawr, oedd y Gwasanaeth Fflecsi Sir Benfro (yn agor mewn tab newydd) yn disodli Gwasanaeth 315. Yn hytrach na gweithredu llwybr penodedig ac amserlen benodol, mae Fflecsi yn gweithredu o fewn parth penodol, ac mae ar gael rhwng 7.30am a 6.30pm (dydd Llun i ddydd Sadwrn). Gall cwsmeriaid archebu lle trwy lawrlwytho Ap Fflecsi o’r App Store neu’r Play Store. Fel arall, gallwch archebu lle trwy ffonio 0300 234 0300 (Llun-Sadwrn: 7am – 7pm/Sul: 9am – 6pm).

322 Hwlffordd - Caerfyrddin

342 Croesgoch - Hwlffordd

349 Hwlffordd - Doc Penfro - Dinbych-y-pysgod

351 Dinbych-y-pysgod - Pentywyn (Haf)

351 Dinbych-y-pysgod - Pentywyn (Gaeaf)

356 Cil-maen - Doc Penfro - Aberdaugleddau

 

O ddydd Llun 24 Gorfennaf, oedd y Gwasanaeth Fflecsi Sir Benfro (yn agor mewn tab newydd) yn disodli Gwasanaethau 360 a 361. Yn hyrtach na gweithredu llwybr penoredig ac amserlen benodol, mae Fflecsi yn gweithredu o fewn parth penodol, ac mae ar gael rhwng 7.30am a 6.30pm (dydd Llun i ddydd Sadwrn). Gall cwsmeriaid archebu lle trwy lawrwytho App Fflecsi o'r App Store neu'r Play Store. Fel arall, gallwch archebu lle trwy ffonio 0300 234 0300 (Llun-Sadwrn: 7am - 7pm/Sul: 9am - 6pm).

 

381 Dinbych-y-pysgod - Arberth - Hwlffordd

387 / 388 Gwibfws yr Arfordir Haf

387 / 388 Gwibfws yr Arfordir (Gaeaf)

403 bws Y Gwibiwr Celtaidd (Haf)

 

O ddydd Llun 2 Hydref, bydd Gwasanaeth Bws Fflecsi Gogledd Sir Benfro (yn agor mewn tab newydd) yn disodil Gwasanaeth Roced Poppit. Yn hyrtach na gweithredu llwybr penoredig ac amserlen benodol, mae Fflecsi yn gweithredu o fewn parth penodol, ac mae ar gael rhwng 7.30am a 6.30pm (dydd Llun i ddydd Sadwrn. Gall cwsmeriaid archebu lle (o Medi 25) trwy lawrwytho App Fflecsi o'r App Store neu'r Play Store. Fel arall, gallwch archebu lle trwy ffonio 0300 234 0300 (Llun-Sadwrn: 7am - 7pm/Sul: 9am - 6pm).

 

408 Aberteifi - Llandudoch - Traeth Poppit

410 Gwasanaeth y Dre Abergwaun

T5 Aberteifi - Abergwaun - Hwlffordd

T11 Tyddewi - Hwlffordd - Abergwaun

430 Aberteifi - Crymych - Arberth

508 National express Hwlffordd i Llundain

112 National Express Hwlffordd i Birmingham

642 (Bwcabus) Crymych - Clarbeston Road

644 (Bwcabus) Rhosybwlch-Clarbeston Road

Gwefan Bwcabus (yn agor mewn tab newydd)

X22 Hwlffordd - Doc Penfro

X49 Hwlfford - Dinbych-y-pysgod

X61 Cilgeti - Doc Penfro

Fflecsi Sir Benfro (yn agor mewn tab newydd)

 

ID: 1974, adolygwyd 25/10/2023