Llwybrau Bysiau ac Amserlenni

Llwybrau Bysiau - Rhestr yr Holl Fysiau

223 Glandwr - Caerfyrddin

224 Hendy-gwyn - Caerfyrddin

300 Gwasanaeth Tref Aberdaugleddau

301 Gwasanaeth Tref Hwlffordd

302 LlwynHelyg-Abdaugleddau-Hubberston

308 Hwlffordd - Llangwm - Burton (mewn cylch)

311 Hwlffordd - Aberllydan - Hwlffordd

313 Clarbeston Road - Hwlffordd

315: Hwlffordd - Dale: Gwybodaeth Gwasanaeth: O ddydd Llun 30 Ionawr, bydd Gwasanaeth Fflecsi Sir Benfro yn disodli Gwasanaeth 315. Yn hytrach na gweithredu llwybr penodedig ac amserlen benodol, mae Fflecsi yn gweithredu o fewn parth penodol, ac mae ar gael rhwng 7.30am a 6.30pm (dydd Llun i ddydd Sadwrn). O ddydd Llun 24 Ionawr, gall cwsmeriaid ddechrau archebu lle ar y gwasanaeth newydd. Gall cwsmeriaid archebu lle trwy lawrlwytho Ap Fflecsi o’r App Store neu’r Play Store. Fel arall, gallwch archebu lle trwy ffonio 0300 234 0300 (Llun-Sadwrn: 7am – 7pm/Sul: 9am – 6pm).

322 Hwlffordd - Caerfyrddin

342 Croesgoch - Hwlffordd

349 Hwlffordd-Doc Penfro-Dinbych-y-pysgod

 

Yn anffodus, mae gweithredwr Gwasanaethau 351 a 352 wedi canslo'r gwasanaethau hyn o Ebrill 30ain 2023.

Er bod pob ymdrech yn cael ei wneud i ddod o hyd i weithredwr newydd ar gyfer y gwasanaethau hyn, mae'n edrych yn debygol na fydd y gwasanaethau hyn yn gallu gweithredu ar gyfer Haf 2023.

351 Dinbych-y-pysgod - Saundersfoot - Llanrhath - Pentywyn

352 Dinbych-y-pysgod - Cilgeti - Dinbych-y-pysgod

356 Cil-maen - Doc Penfro - Aberdaugleddau

360 Doc Penfro - Caeriw - St Florence - Dinbych-y-pysgod

361 Doc Penfro - Caeriw - Cilgeti

381 Dinbych-y-pysgod - Arberth - Hwlffordd

387 / 388 Gwibfws yr Arfordir Haf

387 / 388 Gwibfws yr Arfordir (Gaeaf)

403 bws Y Gwibiwr Celtaidd

 

Yn anffodus, mae gweithredwr Gwasanaethau 400 (Pâl Gwibio), 404 (Gwibiwr Strwmbl) a 405 (Roced Poppit) wedi canslo’r gwasanaethau hyn o Ebrill 5ed 2023

Er bod pob ymdrech yn cael ei wneud i ddod o hyd i weithredwr newydd ar gyfer y gwasanaethau hyn, mae’n edrych yn debygol na fydd y gwasanaethau hyn yn gallu gweithredu ar gyfer Haf 2023.

Yn y cyfamser, mae'r ardaloedd a gwmpesir gan Wasanaethau 400 a 404 yn rhan o gynllun Bws Fflecsi Gogledd Sir Benfro

400 Pâl Gwibio: Tyddewi - Aberdaugleddau - Tyddewi Haf

400 Pâl Gwibio: Tyddewi - Aberdaugleddau - Tyddewi (Gaeaf)

404 Gwibiwr Strwmbl: Haf

404 Gwibiwr Strwmbl: (Gaeaf)

405 Roced Poppit: Haf

405 Roced Poppit: (Gaeaf)

 

408 Aberteifi - Llandudoch - Traeth Poppit

410 Gwasanaeth y Dre Abergwaun

T11 Tyddewi - Hwlffordd - Abergwaun

430 Aberteifi - Crymych - Arberth

508 National express Hwlffordd i Llundain

112 National Express Hwlffordd i Birmingham

642 (Bwcabus) Crymych - Clarbeston Road

644 (Bwcabus) Rhosybwlch-Clarbeston Road

Gwefan Bwcabus

T5 Hwlffordd - Abergwaun - Aberteifi

X22 Hwlffordd - Doc Penfro

X49 Hwlfford - Dinbych-y-pysgod

X61 Cilgeti - Doc Penfro

Tenby Coaster 2 - 16 Ebrill 2023

Bws Fflecsi

 

ID: 1974, adolygwyd 30/03/2023