Llwybrau Bysiau ac Amserlenni

Llwybrau Bysiau - Rhestr yr Holl Fysiau

223 Glandwr - Caerfyrddin

224 Hendy-gwyn - Caerfyrddin

300 Gwasanaeth Tref Aberdaugleddau

301 Gwasanaeth Tref Hwlffordd

302 LlwynHelyg-Abdaugleddau-Hubberston

308 Hwlffordd - Llangwm - Burton (mewn cylch)

311 Hwlffordd - Aberllydan - Hwlffordd

313 Clarbeston Road - Hwlffordd

322 Hwlffordd - Caerfyrddin

342 Croesgoch - Hwlffordd

349 Hwlffordd - Doc Penfro - Dinbych-y-pysgod

351 Dinbych-y-pysgod - Pentywyn (Haf)

351 Dinbych-y-pysgod - Pentywyn (Gaeaf)

356 Cil-maen - Doc Penfro - Aberdaugleddau

381 Dinbych-y-pysgod - Arberth - Hwlffordd

387 / 388 Gwibfws yr Arfordir (Haf)

387 / 388 Gwibfws yr Arfordir (Gaeaf)

400 Pâl Gwibio: Tyddewi - Marloes (Haf)

403 bws Y Gwibiwr Celtaidd (Haf)

404 Gwibiwr Strwmbl: (Haf)

408 Aberteifi - Llandudoch - Traeth Poppit

410 Gwasanaeth y Dre Abergwaun

T5 Aberteifi - Abergwaun - Hwlffordd

T11 Hwlffordd - Tyddewi - Abergwaun

430 Aberteifi - Crymych - Arberth

508 National express Hwlffordd i Llundain

112 National Express Hwlffordd i Birmingham

642 Crymych - Clarbeston Road

644 Rhosybwlch - Clarbeston Road

X49 Hwlfford - Dinbych-y-pysgod

Y Gwibiwr Dinbych-y-pysgod

Mae gwasanaeth Fflecsi Sir Benfro (yn agor mewn tab newydd) wedi disodil gwasanaethau 315, 360, 361 a 405. Yn hyrtach na gweithredu llwybr penoredig ac amserlen benodol, mae Fflecsi yn gweithredu o fewn parth penodol, ac mae ar gael rhwng 7.30am a 6.30pm (dydd Llun i ddydd Sadwrn). Gall cwsmeriaid archebu lle trwy lawrwytho App Fflecsi o'r App Store neu'r Play Store. Fel arall, gallwch archebu lle trwy ffonio 0300 234 0300 (Llun-Sadwrn: 7am-7pm/Sul: 9am-6pm).

Parth Canol Sir Benfro

Parth Aberdaugleddau

Parth Gogledd Orllewin Sir Benfro

Parth Poppit

Parth De Sir Benfro

 

ID: 1974, adolygwyd 26/04/2024