COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Llwybrau Bysiau ac Amserlenni

Newidiadau i Wasanaethau Bysiau oherwydd Covid-19

  Newidiau i Wasanaethau Bysiau Sir Benfro   Teithio ddiogel (y Coronafeirws) canllawiau ir cyhoedd ar ddefnyddio Trafnidiaeth Gyhoeddus
Llwybr  Disgrifiad  Gweithredwr            Newidiadau arfaethedig

 T5

 

 Hwlffordd – Abergwaun – Aberteifi – Aberystwyth           Brodyr Richards                 Amserlen ddiwygiedig bob dwyawr dydd Llun i Sadwrn o 01/06/2020 ymlaen           

 T11

 

 Hwlffordd – Tyddewi – Abergwaun  Brodyr Richards       Amserlen gyda newidiadau pellach i’w gweithredu o 30/03/2020 ymlaen

 342

 

 Croes-goch – Hwlffordd  Brodyr Richards       Amserlen sefydlog bresennol i aros 1 diwrnod yr wythnos

 

400

 Pâl Gwibio: Tyddewi – Marloes (Gaeaf)  Brodyr Richards       Dim gwasanaeth sefydlog ond cludiant ar gais bob dydd Mercher yn unig o 30/03/2020 ymlaen. Gall cwsmeriaid archebu trwy ffonio          01239 611369 (9am -12pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener).

 

404

 

Gwibiwr Strwmbl: Tyddewi – Abergwaun (Gaeaf)                                               

 Brodyr Richards       Dim gwasanaeth sefydlog ond cludiant ar gais bob dydd Iau yn unig o 30/03/2020 ymlaen. Gall cwsmeriaid archebu trwy ffonio                01239  611369 (9am -12pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener)

 

405

 

Roced Poppit: Trefdraeth – Aberteifi (Gaeaf)

 Brodyr Richards       Dim gwasanaeth sefydlog ond cludiant ar gais bob dydd Iau yn unig o 30/03/2020 ymlaen. Gall cwsmeriaid archebu trwy ffonio                01239 613756 (9am -12pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener)

 

408

 

 Aberteifi – Traeth Poppit  Brodyr Richards       Gweithredu’r llwybr sefydlog presennol ar ddydd Mawrth a dydd Gwener yn unig o 30/03/2020 ymlaen

 

410

 

 Gwasanaeth Tref Abergwaun  Brodyr Richards       Gweithredu llwybr sefydlog presennol ar ddydd Mawrth a dydd Sadwrn 30/03/2020

 

430

 

 Aberteifi – Crymych – Arberth  Brodyr Richards       Gweithredu llwybr sefydlog diwygiedig ar ddydd Llun a dydd Mercher 30/03/2020

 

Bwcabus

 

 642, 643, 644, 645  Brodyr Richards        Atal llwybrau sefydlog o 25/03/2020 ymlaen.

 

302

 

Hubberston – Aberdaugleddau – Llwyn Helyg

 First Cymru       Amserlen ddiwygiedig bob awr dydd Llun i Sadwrn o 01/06/2020 ymlaen

 

349

 

 Hwlffordd – Doc Penfro – Dinbych-y-pysgod  First Cymru       Amserlen ddiwygiedig bob dwyawr rhwng Hwlffordd a Dinbych-y-pysgod o 30/03/2020 ymlaen

 X49

 Hwlffordd – Arberth – Dinbych-y-pysgod

First Cymru

 

     DIM GWASANAETH o 30/03/2020 ymlaen

 

 

348

 

Cynhwyswyd yn 349

 

First Cymru

 

     DIM GWASANAETH o 30/03/2020 ymlaen

 

 

356

 

Aberdaugleddau – Doc Penfro – Cil-maen

 First Cymru       Amserlen ddiwygiedig bob dwyawr o 30/03/2020 ymlaen

 

322

 

Hwlffordd – Caerfyrddin

 

Taf Valley

 

     Dim gwasanaeth sefydlog ond cludiant ar gais ar ddydd Mercher yn unig o 28/03/2020 ymlaen. Gall         cwsmeriaid archebu trwy ffonio 01994 240908.

 

381

 

Dinbych-y-pysgod – Arberth – Hwlffordd

 

Taf Valley

 

     Amserlen ddiwygiedig o 30/03/2020 ymlaen, o ddydd Llun i ddydd Gwener yn unig.

 

351

 

Pentywyn – Llanrhath – Saundersfoot – Dinbych-y-pysgod

 

Taf Valley

 

     Dim gwasanaeth sefydlog ond cludiant ar gais bob dydd Iau yn unig. Gall cwsmeriaid archebu trwy           ffonio 01994 240908.

 

352

 

Dinbych-y-pysgod – Cilgeti – Dinbych-y-pysgod

 

Taf Valley

 

     DIM GWASANAETH o 24/03/2020 ymlaen

 

300

 

Gwasanaeth Tref Aberdaugleddau

 

Edwards Bros

 

     Gweithredu llwybr sefydlog diwygiedig bob dydd Llun a dydd Iau yn unig o 30/03/2020 ymlaen

 

301

 

Gwasanaeth Tref Hwlffordd

 

Edwards Bros                   

      Gweithredu llwybr sefydlog diwygiedig bob dydd Mawrth a dydd Gwener unig o 30/03/2020 ymlaen

 

308

 

 Hwlffordd – Llangwm – Burton (Cylch)

 

Edwards Bros

 

     Dim gwasanaeth sefydlog ond cludiant ar gais ar ddydd Mawrth yn unig o 30/03/2020 ymlaen. Gall           cwsmeriaid archebu trwy ffonio 01437 776313

 

311

 

Aberllydan – Hwlffordd

 

Edwards Bros

 

     Dim gwasanaeth sefydlog ond cludiant ar gais ar ddydd Gwener yn unig o 30/03/2020 ymlaen. Gall           cwsmeriaid archebu trwy ffonio 01437 776313

 

 313

 

Clarberston Road – Hwlffordd

 

Edwards Bros

 

     Dim gwasanaeth sefydlog ond cludiant ar gais ar ddydd Gwener yn unig o 30/03/2020 ymlaen. Gall           cwsmeriaid archebu trwy ffonio 01437 776313

 

 

315

 

Hwlffordd – Aberdaugleddau – Dale

 

Edwards Bros

 

     Dim gwasanaeth sefydlog ond cludiant ar gais bob dydd Iau yn unig o 30/03/2020 ymlaen. Gall                 cwsmeriaid archebu trwy ffonio 01437 776313

 

 

387/8

 

Gwibfws yr Arfordir: Penrhyn Angle (Gaeaf) Cyngor Sir Penfro      Aros ar 1 diwrnod yr wythnos. (Dydd Sadwrn)

 

360

 

Doc Penfro – Caeriw – St Florence – Dinbych-y-pysgod

 

Cyngor Sir Penfro      Dim gwasanaeth sefydlog ond cludiant ar gais ar ddydd Mercher yn unig o 28/03/2020. Gall cwsmeriaid archebu trwy ffonio 01437           776313.

 

361

 

Doc Penfro – Caeriw – Broadmoor – Cilgeti Cyngor Sir Penfro      Dim gwasanaeth sefydlog ond cludiant ar gais ar ddydd Mercher yn unig O 29/03/2020. Gall cwsmeriaid archebu trwy ffonio 01437           776313.

 

403

 

Gwibiwr Celtaidd: Penmaen Dewi Sarah Bell Minibuses      Ni fydd yn dechrau gweithredu ar 04/04/2020 fel y bwriadwyd. Ataliwyd hyd nes clywir yn wahanol.

 

221

 

Login – Caerfyrddin Jones Login      Dim gwasanaeth sefydlog ond cludiant ar gais bob dydd Mercher a dydd Sadwrn. Gall cwsmeriaid archebu trwy ffonio 01437 563277

 

223

 

Glandwr – Caerfyrddin Jones Login      Dim gwasanaeth sefydlog ond cludiant ar gais ar ddydd Mawrth 1af y mis. Gall cwsmeriaid archebu trwy ffonio 01437 563277

 

508

 

Hwlffordd i Lundain National Express      Dim gwasanaeth

 

528

 

 Hwlffordd i Birmingham  National Express       Dim gwasanaeth

 

 

ID: 6367, adolygwyd 30/06/2020