Llyfrgelloedd Sir Benfro

Sialens Ddarllen Yr Haf 2018

Ymunwch â’r ‘Dyfeiswyr Direidi’ yn eich llyfrgell leol dros yr haf!

Os ydych chi’n chwilio am weithgareddau hwyl ac am ddim i’ch plant dros wyliau’r haf – beth am gymryd rhan yn Sialens Ddarllen Yr Haf 2018?

Bob blwyddyn, mae miloedd o deuluoedd ar draws y wlad yn cymryd rhan yn yr her – digwyddiad darllen mwyaf y DU i blant mewn llyfrgelloedd.

“Y nod yw annog plant rhwng pedair ac un ar ddeg oed i ddarllen chwech o lyfrau o’u llyfrgell leol yn ystod gwyliau’r haf, gyda digonedd o hwyl a gwobrwyon ar hyd y ffordd,” dywed y Swyddog Datblygu Llyfrgell, Laura Evans.

“Be sy’n wych am Sialens Ddarllen yr Haf yw eich bod chi’n gallu dewis unrhyw lyfr llyfrgell i gyfrif tuag at eich gwobrwyon.”

Gall plant ymuno am ddim i fod yn rhan o’r her mewn unrhyw lyfrgell yn y sir, a cheir amryw o weithgareddau amser stori a sesiynau gweithgaredd am ddim mewn sawl llyfrgell yn Sir Benfro.

Thema’r Sialens Ddarllen eleni yw Dyfeiswyr Direidi, wedi’i ysbrydoli gan y cylchgrawn enwog i blant, Beano, sy’n dathlu ei ben-blwydd yn 80 eleni.

Bydd plant yn archwilio map o Beanotown i ddod o hyd i gist trysor llawn direidi i fod yn Ddyfeiswyr Direidi penigamp!

 

Taflen Sialens Ddarllen Yr Haf 2018

Sialens Ddarllen Yr Haf 2018

 

Amserlen Weithgareddau

Llyfrgell Abergwaun

2:30pm-3:30pm

31 Gorffennaf, 7 Awst, 14 Awst, 21 Awst, 28 Awst

 

Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Hwlffordd

2:30pm-3:30pm

1 Awst, 8 Awst, 15 Awst, 22 Awst, 29 Awst

 

Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Aberdaugleddau

2:30pm-3:30pm

3 Awst, 10 Awst, 17 Awst, 24 Awst, 31 Awst

 

Llyfrgell Gymunedol Arberth

2:30pm-3:30pm

6 Awst 

 

Llyfrgell Gymunedol Trefdraeth

2:30pm-3:30pm

15 Awst

 

Llyfrgell Neyland

2:30pm-3:30pm

20 Awst

 

Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Penfro

2:30pm-3:30pm

13 Awst

 

Llyfrgell Doc Penfro

10:30am-11:30am

2 Awst, 9 Awst, 16 Awst, 23 Awst, 30 Awst

 

Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Saundersfoot

10:30am-11:30am

23 Awst

 

Llyfrgell Tyddewi

10:30am-11:30am

9 Awst

 

Llyfrgell Dinbych-y-pysgod

11am-12pm

3 Awst, 10 Awst, 17 Awst, 24 Awst, 31 Awst

ID: 3835, adolygwyd 16/07/2018