Llyfrgelloedd Sir Benfro

Gwasanaeth Llyfrgell Deithiol a Llyfrgell yn y Cartref

Amserlen Mawrth i Mehefin 2024

A. Brynberian - Glandwr

B. Spittal - Llanddewi Velfrey

C. Letterston - Cilgerran

D. Jeffreyston - Amroth

E. St Florence - Angle

F. Herbrandston  - Broad Haven

G. Freystrop - Johnston

H. Hayscastle Cross - Keeston

 

A: Brynberian - Glandwr

Dydd Iau 21 Mawrth, 18 Ebrill, 16 Mai, 13 Mehefin

Brynberian, Ciosg Ffôn                         9:30am - 10:00am

Penygroes, Maes Parcio Capel               10:15am - 10:45am

Eglwyswrw, Maes Parcio A487                11:00am - 11:30am

Blaenffos, siop Erw Wen                       11:45am - 12:15pm

Boncath, Neuadd y Pentref                  13:00pm - 13:30pm

Bwlch y Groes, Cilfan Safle Bysiau        13:45pm - 14:15pm

Tegryn, Maes Egryn                             14:30pm - 15:00pm

Llanfyrnach, Canol y Pentref                 15:10pm - 15:40pm

Glandwr, Hen Swyddfa Post                 16:00pm - 16:30pm

 

B: Spittal - Llanddewi Velfrey

Dydd Gwener 22 Mawrth, 19 Ebrill, 17 Mai, 14 Mehefin

Spittal, The Green                                            9:15am - 9:45am

Clarbeston Road, Y Siop                                   10:00am - 10:30am

Maenclochog, Cyferbin â’r Ysgol                       11:00am - 12:00pm

Llangolman, layby by memorial stone               12:15pm - 12:45pm

Mynachlog-ddu, Maes y Bont                           13:30pm - 14:00pm

Llandissilio, Maes Parcio Capel Pisgah               14:20pm - 14:50pm

Clunderwen, Gorsaf Drenau                             15:00pm - 15:30pm

Llanddewi Efelffre , Neuadd y Pentref               15:45pm - 16:15pm

 

C: Letterston - Cilgerran

Dydd Iau 28 Mawrth, 25 Ebrill, 23 Mai, 20 Mehefin

Trelert, Neuadd Goffa                                      9:30am - 10:00am

Dinas Cross, Hen Ysgol                                    10:30am - 11:00am

Glanrhyd Cilfan Golygfa Penrallt                       11:15am - 11:45am

Trewyddel, maes parcio                                   12:00pm - 12:30pm

Llandudoch, maes parcio                                 13:30pm - 14:30pm

Cilgerran, memorial stone, High Street             14:45pm - 15:15pm

Cilgerran, Neuadd y Pentref                             15:20pm - 15:50pm

 

D: Jeffreyston - Amroth

Dydd Llun 25 Mawrth, Dydd Gwener 26 Ebrill, 24 Mai, 21 Mehefin

Jeffreyston, Churchill Park                    9:30am - 10:00am

East Williamston, Neuadd y Pentref      10:10am - 10:40am

Begeli, Fir Grove                                10:50am - 11:20am

Cilgeti, maes parcio                            11:30am - 12:30pm

Tredeml, Maes Parcio Lle Chwarae       13:15pm - 13:45pm

Ye Eglwys Lwyd, Egypt Meadow           14:00pm - 14:30pm

Llanrhath, Safle Bysiau                       14:45pm - 15:15pm

 

E: St Florence - Angle

Dydd Iau 4 Ebrill, 2 Mai, 30 Mai, 27 Mehefin

St.Florence, Flemish Close           9:30am - 10:00am

Penalun, Safle Bysiau                  10:15am - 10:45am

Maenorbyr, Warlows Meadow       11:00am - 11:30am

Llandyfai, Neuadd y Pentref         11:45am - 12:15pm

Stackpole, Village green              13:30pm - 14:00pm

St Twynnells, Meadow Bank         14:15pm - 14:45pm

Angle, Safle Bysiau Canolog         15:15pm - 16:15pm

 

F: Herbrandston - Broad Haven

Dydd Gwener 5 Ebrill, 3 Mai, 31 Mai, 28 Mehefin

Herbrandston, Neuadd y Pentref                 9:30am - 10:30am

Lanismael, Burgage Green Road Layby       10:50am - 11:20am

Dale, Blue Anchor Way                              11:35am - 12:05pm

Marloes, Toiledau                                      12:15pm - 12:45pm

Aber Bach, maes parcio                             13:45pm - 14:15pm

Aberdyllan, Millmoor Way                          14:30pm - 15:30pm

 

G: Freystrop - Johnston

Dydd Iau 14 Mawrth, 11 Ebrill, 9 Mai, 6 Mehefin

Freystrop, Heathfield Terrace        9:15am - 9:45am

Hook, Clwb Chwaraeon                 9:55am - 10:55am

Llangwm, The Green                    11:05am - 12:05pm

Houghton, Neuadd y Pentref         13:00pm - 13:30pm

Rosemarket, Neuadd y Pentref      13:45pm - 14:15pm

Johnston, Glebelands                   14:30pm - 15:30pm

 

H: Hayscastle Cross - Keeston

Dydd Gwener 15 Mawrth, 12 Ebrill, 10 Mai, 7 Mehefin

Croes Castell Haidd, Cross Inn                 9:15am - 9:45am

Mathri, Safle Bysiau                               10:05am - 10:35am

Trefin, Heol Crwys                                  10:45am - 11:15am

Croesgoch, Mor-Awel                             11:30am - 12:00pm

Solfach, Maes Parcio Eglwys St Aidan      13:00pm - 13:30pm

Roch, siop                                            13:45pm - 14:15pm

Simpson Cross, Castle View                   14:25pm - 14:55pm

Keeston, The Green                               15:00pm - 16:00pm

 

Am ragor o wybodaeth am lwybrau pentrefol ein llyfrgell deithiol, ffoniwch (01437) 775243 neu anfonwch e-bost at tracy.thomas@pembrokeshire.gov.uk  

Amdano ni

Mae Llyfrgelloedd Sir Benfro’n rhedeg gwasanaeth llyfrgell deithiol sy’n ymweld â nifer o rannau o’r sir. Bydd pob man aros ar y gylchdaith yn derbyn ymweliad unwaith bob pedair wythnos, ar yr un amser.

Mae’r llyfrgell deithiol yn cynnwys dewis o lyfrau ffuglen a ffeithiol, print bras a llyfrau llafar, nifer fach o lyfrau i blant, a mynediad i’r rhyngrwyd.

Gallwch neilltuo eitemau nad ydyn nhw ar y fan ar hyn o bryd yn ogystal.

Os ydych chi eisoes yn defnyddio llyfrgell gymunedol, gallwch ddefnyddio eich aelodaeth yn y fan deithiol.

Gellir benthyca eitemau am bedair wythnos, ac wedi hynny gallwch eu hadnewyddu naill ai dros y ffôn, ar-lein neu yn y llyfrgell deithiol.

Ni chodir tâl na dirwy am lyfrau a ddychwelir yn hwyr i’r llyfrgell deithiol, ond mae’n ddefnyddiol i ddefnyddwyr eraill pan fyddwch chi’n dychwelyd y llyfrau’n brydlon.

Mae gan y fan fynediad lifft ar gyfer defnyddwyr sy’n cael trafferthion symud.

I wneud unrhyw ymholiad, cysylltwch os gwelwch yn dda â:

Tracy Thomas
Llyfrgelloedd Sir Benfro
Uned A
Ystâd Ddiwydiannol Withybush East
Withybush Road
Hwlffordd
Sir Benfro
SA62 4BW

Ffôn: 01437 775243
e-bost: tracy.thomas@pembrokeshire.gov.uk   

 

Gwasanaeth Llyfrgell i’r Cartref

Os nad ydych yn gallu cael mynediad i'r Gwasanaeth Llyfrgell naill ai mewn cangen neu trwy'r llyfrgell deithiol efallai y byddwch yn gymwys ar gyfer ein gwasanaeth Llyfrgell i’r Cartref.

Ffurflen Gais ar gyfer y Gwasanaeth Llyfrgell yn y Cartref

ID: 442, adolygwyd 09/05/2024