Llyfrgelloedd Sir Benfro

Gwasanaeth Llyfrgell Deithiol a Llyfrgell yn y Cartref

Mae Llyfrgelloedd Sir Benfro’n rhedeg gwasanaeth llyfrgell deithiol sy’n ymweld â nifer o rannau o’r sir. Bydd pob man aros ar y gylchdaith yn derbyn ymweliad unwaith bob pedair wythnos, ar yr un amser.

Amserlen 

Gwasanaeth Llyfrgell Deithiol - Amserlen Mehefin-Medi 2019

Gwasanaeth Llyfrgell Deithiol - Amserlen Medi-Rhagfyr 2019

Mae’r llyfrgell deithiol yn cynnwys dewis o lyfrau ffuglen a ffeithiol, print bras a llyfrau llafar, nifer fach o lyfrau i blant, a mynediad i’r rhyngrwyd.

Gallwch neilltuo eitemau nad ydyn nhw ar y fan ar hyn o bryd yn ogystal.

Os ydych chi eisoes yn defnyddio llyfrgell gymunedol, gallwch ddefnyddio eich aelodaeth yn y fan deithiol.

Gellir benthyca eitemau am bedair wythnos, ac wedi hynny gallwch eu hadnewyddu naill ai dros y ffôn, ar-lein neu yn y llyfrgell deithiol.

Ni chodir tâl na dirwy am lyfrau a ddychwelir yn hwyr i’r llyfrgell deithiol, ond mae’n ddefnyddiol i ddefnyddwyr eraill pan fyddwch chi’n dychwelyd y llyfrau’n brydlon.

Mae gan y fan fynediad lifft ar gyfer defnyddwyr sy’n cael trafferthion symud.

I wneud unrhyw ymholiad, cysylltwch os gwelwch yn dda â:

George Edwards 
Rheolwr Gwasanaethau Symudol a Chasgliadau
Llyfrgelloedd Sir Benfro
Uned 7, Parc Busnes Thornton
Aberdaugleddau
Sir Benfro
SA73 2RY

Ffôn: 01437 776126
E-bost: george.edwards@pembrokeshire.gov.uk 

Os nad ydych yn gallu defnyddio’r Gwasanaeth Llyfrgelloedd unai yn y llyfrgell ei hun neu’r llyfrgell symudol, gallech fod yn gymwys i dderbyn ein .

ID: 442, adolygwyd 12/09/2019