Llyfrgelloedd Sir Benfro

Gwasanaeth Llyfrgell Deithiol a Llyfrgell yn y Cartref

Diweddariad Wybodaeth Coronafeirws

Mae ein gwasanaeth Llyfrgell yn y Cartref bellach wedi ailddechrau. Am ragor o fanylion, cysylltwch â George Edwards (Rheolwr Casgliadau a’r Gwasanaeth Teithiol) ar 01437 776126.

 

Gwasanaeth Llyfrgell Deithiol

Bydd llwybrau pentrefol ein llyfrgell deithiol yn ailgychwyn o ddydd Iau 19 Awst 2021.

Gwasanaeth Llyfrgell Deithiol – Amserlen Tachwedd 2021 - Ionawr 2022  

Bydd gweithrediad y gwasanaeth mewn fformat gwahanol yn sgil y coronafeirws:

 ·        Os yw’n bosibl, gwisgwch fasg wyneb wrth ymweld â'r safle aros

·        Defnyddiwch y diheintydd dwylo o'n dosbarthwr ar y wal wrth i chi gyrraedd drws y fan

·        Ni fydd mynediad i'r cerbyd i gwsmeriaid hyd nes y clywir yn wahanol (oherwydd yr angen i gadw pellter cymdeithasol)

·        Os oes gennych lyfrau neu ddeunyddiau gair llafar i’w dychwelyd i ni, gadewch nhw ar risiau'r cerbyd

·        Bydd y gyrrwr yn dewis hyd at chwech o lyfrau neu eitemau'n seiliedig ar eich hoffterau darllen i'w cymryd ar y diwrnod

·        Byddwn yn ymweld â phob un o'r safleoedd aros unwaith bob pedair wythnos. 

·        Am ragor o wybodaeth am lwybrau pentrefol ein llyfrgell deithiol, ffoniwch (01437) 776126 neu anfonwch e-bost at george.edwards@pembrokeshire.gov.uk

 

Mae Llyfrgelloedd Sir Benfro’n rhedeg gwasanaeth llyfrgell deithiol sy’n ymweld â nifer o rannau o’r sir. Bydd pob man aros ar y gylchdaith yn derbyn ymweliad unwaith bob pedair wythnos, ar yr un amser.

Mae’r llyfrgell deithiol yn cynnwys dewis o lyfrau ffuglen a ffeithiol, print bras a llyfrau llafar, nifer fach o lyfrau i blant, a mynediad i’r rhyngrwyd.

Gallwch neilltuo eitemau nad ydyn nhw ar y fan ar hyn o bryd yn ogystal.

Os ydych chi eisoes yn defnyddio llyfrgell gymunedol, gallwch ddefnyddio eich aelodaeth yn y fan deithiol.

Gellir benthyca eitemau am bedair wythnos, ac wedi hynny gallwch eu hadnewyddu naill ai dros y ffôn, ar-lein neu yn y llyfrgell deithiol.

Ni chodir tâl na dirwy am lyfrau a ddychwelir yn hwyr i’r llyfrgell deithiol, ond mae’n ddefnyddiol i ddefnyddwyr eraill pan fyddwch chi’n dychwelyd y llyfrau’n brydlon.

Mae gan y fan fynediad lifft ar gyfer defnyddwyr sy’n cael trafferthion symud.

I wneud unrhyw ymholiad, cysylltwch os gwelwch yn dda â:

George Edwards
Rheolwr Gwasanaethau Symudol a Chasgliadau
Llyfrgelloedd Sir Benfro
Uned A
Ystâd Ddiwydiannol Withybush East
Withybush Road
Hwlffordd
Sir Benfro
SA62 4BW

Ffôn: 01437 776126
E-bost: george.edwards@pembrokeshire.gov.uk 

Os nad ydych yn gallu cael mynediad i'r Gwasanaeth Llyfrgell naill ai mewn cangen neu trwy'r llyfrgell deithiol efallai y byddwch yn gymwys ar gyfer ein gwasanaeth Llyfrgell i’r Cartref.

Ffurflen Gais Llyfrgell i’r Cartref

ID: 442, adolygwyd 05/11/2021