COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Llyfrgelloedd Sir Benfro

Llyfrgell a Chanolfan Groeso Abergwaun

Neuadd y Dref
Sgwâr y Farchnad
Abergwaun
Sir Benfro
SA65 9HA

E-Bost: fishguardlibrary@pembrokeshire.gov.uk

Ffôn: 01437 776638

 

Diweddariad Wybodaeth Coronafeirws

Mae Llyfrgell a Chanolfan Groeso Abergwaun yn gweithredu’r gwasanaethau canlynol ar hyn o bryd:

 • Ymweliadau â'r Llyfrgell
 • Cyfrifiaduron ar gyfer y cyhoedd
 • Archebu a Chasglu

Am fwy o wybodaeth, ewch i sir-benfro.gov.uk/llyfrgelloedd-yn-ailagor

 

Oriau Agor

Ebrill - Medi

 
 Dydd Llun 10am - 5pm
 Dydd Mawrth 10am - 5pm
 Dydd Mercher 10am - 5pm
 Dydd Iau 10am - 6pm
 Dydd Gwener 10am - 5pm
 Dydd Sadwrn 10am - 4pm
   
Hydref - Mawrth  
 Dydd Llun 10am - 5pm*
 Dyd Mawrth 10am - 5pm*
 Dydd Mercher 10am - 5pm*
 Dydd Iau 10am - 6pm*
 Dydd Gwener 10am - 5pm*
 Dydd Sadwrn 10am - 1pm*

*Ar gau i ginio (1pm-2pm)

 

Cyfleusterau

 • Ardal i blant a phobl ifanc
 • Sesiynau Amser Rhigwm Babi ac Amser Stori i blant.
 • Wi-fi am ddim
 • Chwe chyfrifiadur cyhoeddus gyda mynediad rhad ac am ddim i'r rhyngrwyd
 • Adran hanes lleol
 • Peiriant ffacs
 • Peiriant ffotocopio
 • Oriel gelf

Tapestri Glaniad y Ffrancod 

Mynediad Anabl / Cadair Olwyn / Mynediad lifft i lefel y llyfrgell (ar lawr cyntaf Neuadd y Dref)

Toiledau / toiled i'r anabl

Beth Sy'n Digwydd

Cyrsiau trwy gyfrwng y Gymraeg. Er mwyn rhedeg cwrs mae angen isafswm o bobl i gymryd rhan. Ein nod yw darparu cyrsiau dwyieithog ble mae’n ymarferol bosibl. Pan fyddwch yn gofyn am gymryd rhan mewn cwrs, byddwn yn gofyn i chi os hoffech chi gymryd rhan yn Gymraeg yn unig. Byddwn yn darparu cyrsiau mewn Cymraeg yn unig pan fydd y niferoedd wedi cyrraedd yr isafswn sydd ei angen i redeg cwrs.

ID: 266, revised 08/04/2021