Llyfrgelloedd Sir Benfro

Llyfrgell a Chanolfan Groeso Abergwaun

Neuadd y Dref
Sgwâr y Farchnad
Abergwaun
Sir Benfro
SA65 9HA

E-Bost: fishguardlibrary@pembrokeshire.gov.uk

Ffôn: 01437 776638

 

Diweddariad Wybodaeth Coronafeirws

Mae Llyfrgell a Chanolfan Groeso Abergwaun yn gweithredu’r gwasanaethau canlynol ar hyn o bryd:

 • Ymweliadau â'r Llyfrgell
 • Cyfrifiaduron ar gyfer y cyhoedd
 • Archebu a Chasglu

Am fwy o wybodaeth, ewch i sir-benfro.gov.uk/llyfrgelloedd-yn-ailagor

 

Mae Oriel Tapestri’r Goresgyniad Olaf ar agor, gyda'r cyfyngiadau canlynol:

 • Uchafswm o dri theulu neu swigen ar y tro
 • Efallai y bydd terfyn amser ar adegau prysurach
 • Dylid trefnu ymweliadau ysgol neu bartïon ymlaen llaw

Oriau Agor

 Dydd Llun 10am - 5pm
 Dydd Mawrth 10am - 5pm
 Dydd Mercher 10am - 5pm
 Dydd Iau 10am - 6pm
 Dydd Gwener 10am - 5pm
 Dydd Sadwrn 10am - 4pm

O ganlyniad i ragofalon COVID-19 a sefyllfaoedd sy'n newid yn gyflym, bydd rhai o'n gwasanaethau’n gyfyngedig neu ni fyddant ar gael ar hyn o bryd.

Ffoniwch neu anfonwch e-bost ymlaen llaw i wirio.

Gallwch hefyd anfon neges Facebook atom. 

Cyfleusterau

 • Ardal i blant a phobl ifanc
 • Sesiynau Amser Rhigwm Babi ac Amser Stori i blant.
 • Wi-fi am ddim
 • Chwe chyfrifiadur cyhoeddus gyda mynediad rhad ac am ddim i'r rhyngrwyd
 • Adran hanes lleol
 • Peiriant ffotocopio
 • Oriel gelf
 • Mynediad Anabl / Cadair Olwyn / Mynediad lifft i lefel y llyfrgell (ar lawr cyntaf Neuadd y Dref)
 • Toiledau / toiled i'r anabl
 • Tapestri Glaniad y Ffrancod 

Beth Sy'n Digwydd

Cyrsiau trwy gyfrwng y Gymraeg. Er mwyn rhedeg cwrs mae angen isafswm o bobl i gymryd rhan. Ein nod yw darparu cyrsiau dwyieithog ble mae’n ymarferol bosibl. Pan fyddwch yn gofyn am gymryd rhan mewn cwrs, byddwn yn gofyn i chi os hoffech chi gymryd rhan yn Gymraeg yn unig. Byddwn yn darparu cyrsiau mewn Cymraeg yn unig pan fydd y niferoedd wedi cyrraedd yr isafswn sydd ei angen i redeg cwrs.

ID: 266, revised 24/01/2022