Llyfrgelloedd Sir Benfro

Llyfrgell a Chanolfan Groeso Abergwaun

Neuadd y Dref
Sgwâr y Farchnad
Abergwaun
Sir Benfro
SA65 9HA

e-bost: fishguardlibrary@pembrokeshire.gov.uk

Ffôn: 01437 776638

Bydd y Llyfrgell a'r Chanolfan Wybodaeth hon ar agor ar yr amserau canlynol ar yr Ŵyl Banc Ddydd Llun 27 Mai 10 – 3.30

Oriau Agor

Dydd Llun:       10:00am - 5:00pm

Dydd Mawrth:  10:00am - 5:00pm

Dydd Mercher: 10:00am - 5:00pm

Dydd Iau:         10:00am - 6:00pm

Dydd Gwener:  10:00am - 5:00pm

Dydd Sadwrn:  10:00am - 1:00pm (1 Hydref - 31 Mawrth) 10.00am - 4.00pm (1 Ebrill - 30 Medi)

Archebu a Chasglu 

Cyfleusterau

  • Ardal i blant a phobl ifanc
  • Sesiynau Amser Rhigwm Babi ac Amser Stori i blant.
  • Wi-fi am ddim
  • Chwe chyfrifiadur cyhoeddus gyda mynediad rhad ac am ddim i'r rhyngrwyd
  • Adran hanes lleol
  • Peiriant ffotocopio
  • Oriel gelf
  • Mynediad Anabl / Cadair Olwyn / Mynediad lifft i lefel y llyfrgell (ar lawr cyntaf Neuadd y Dref)
  • Toiledau / toiled i'r anabl
  • Tapestri Glaniad y Ffrancod 

Beth Sy'n Digwydd

Cyrsiau trwy gyfrwng y Gymraeg. Er mwyn rhedeg cwrs mae angen isafswm o bobl i gymryd rhan. Ein nod yw darparu cyrsiau dwyieithog ble mae’n ymarferol bosibl. Pan fyddwch yn gofyn am gymryd rhan mewn cwrs, byddwn yn gofyn i chi os hoffech chi gymryd rhan yn Gymraeg yn unig. Byddwn yn darparu cyrsiau mewn Cymraeg yn unig pan fydd y niferoedd wedi cyrraedd yr isafswn sydd ei angen i redeg cwrs.

ID: 266, revised 24/05/2024