Llyfrgelloedd Sir Benfro

Llyfrgell a Chanolfan Gwasanaeth i Gwsmeriaid Neyland

Stryd St Clement
Neyland
Sir Benfro
SA73 1SH

E-bost neylandlibrary@pembrokeshire.gov.uk

Ffôn: 01437 775131    

 

Gŵyl Banc y Gwanwyn (Llun 27 Mai)

Bydd y llyfrgell hon ar gau.

 

Oriau Agor

 Dydd Llun 9:15am - 4:45pm
 Dydd Mawrth 9.15am - 1.15pm & 2pm - 4.45pm
 Dydd Mercher 9.15am - 1.15pm & 2pm - 4.45pm
 Dydd Iau 9.15am - 1.15pm & 2pm - 4.45pm
 Dydd Gwener 9.15am - 1.15pm & 2pm - 4.45pm
 Dydd Sadwrn 10am - 12pm
 

Cyfleusterau

Ardal yn y llyfrgell i blant a phobl ifanc

7 cyfrifiadur gyda mynediad rhad ac am ddim i'r rhyngrwyd Microsoft Office a sganiwr

Peiriant llungopïo

Argraffydd lliw

Toiled / toiled anabl / cyfleusterau newid cewynnau babanod

Mynediad anabl / cadair olwyn

Wedi'i leoli ar y cyd â Gwasanaethau i Gwsmeriaid Neyland. Sylwch, os gwelwch yn dda, y bydd Canolfannau Gwasanaethau Cwsmeriaid yn Abergwaun, Aberdaugleddau a Neyland yn cau ar y 30ain o Fehefin 2019. Anogir cwsmeriaid sy’n gwneud taliadau yn y canolfannau hyn i wneud trefniadau gwahanol.

 

Be’ sy’ ’Mlaen

Cyrsiau trwy gyfrwng y Gymraeg. Er mwyn rhedeg cwrs mae angen isafswm o bobl i gymryd rhan. Ein nod yw darparu cyrsiau dwyieithog ble mae’n ymarferol bosibl. Pan fyddwch yn gofyn am gymryd rhan mewn cwrs, byddwn yn gofyn i chi os hoffech chi gymryd rhan yn Gymraeg yn unig. Byddwn yn darparu cyrsiau mewn Cymraeg yn unig pan fydd y niferoedd wedi cyrraedd yr isafswn sydd ei angen i redeg cwrs.

ID: 439, revised 10/05/2019