Llyfrgelloedd Sir Benfro

Sialens Ddarllen yr Haf 2019

Ymunwch â'r Ras Ofod yn eich llyfrgell leol yr haf hwn!

Os ydych chi'n chwilio am weithgareddau hwyliog, rhad ac am ddim i'ch plant eu gwneud dros wyliau'r haf - yna beth am gymryd rhan yn Sialens Ddarllen yr Haf 2019?

Bob blwyddyn, mae miloedd o deuluoedd ledled y wlad yn cymryd rhan yn yr sialens - digwyddiad darllen mwyaf y DU i blant mewn llyfrgelloedd.

Y nod yw annog plant rhwng pedair ac un ar ddeg oed i ddarllen chwe llyfr o’u llyfrgell leol yn ystod gwyliau'r haf, gyda llawer o hwyl a gwobrau ar hyd y ffordd.

Gall plant gofrestru am ddim i gymryd rhan yn yr sialens mewn unrhyw lyfrgell yn y sir, a bydd nifer o sesiynau amser stori am ddim yn cael eu cynnal mewn sawl llyfrgell yn Sir Benfro.

Thema'r Sialens Ddarllen eleni yw Ras Ofod, antur y tu hwnt i'r byd hwn a ysbrydolwyd gan 50fed pen-blwydd glaniad cyntaf ar y lleuad.

Bydd y plant yn datrys cliwiau ac yn casglu sticeri arbennig i gwblhau eu ffolder cenhadaeth, gan helpu'r teulu gofod gwych dod o hyd i lyfrau mae’r estroniaid drygionus wedi eu cipio!

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â Sialens Ddarllen yr Haf 2019, yn ogystal â gwybodaeth am gystadlaethau, argymhellion llyfrau, a bathodynau ar-lein arbennig, ewch i wefan y Sialens Ddarllen yr Haf.

 

Beth Sydd Ymlaen

Mae ein sesiynau amser stori a gweithgareddau Sialens Ddarllen yr Haf eleni yn rhad ac AM DDIM, ond mae nifer cyfyng o leoedd felly mae archebu ymlaen llaw yn hanfodol.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â’r sesiynau unigol, cysylltwch â’ch llyfrgell leol, ewch i’n tudalen Digwyddiadau neu edrychwch ar ein tudalen Facebook.

 

Llyfrgell a Chanolfan Groeso Abergwaun

Bob dydd Mawrth (2:30yp-3:30yp)

30 Gorffennaf, 6 Awst, 13 Awst, 20 Awst, 27 Awst

Er mwyn archebu, cysylltwch â’r Llyfrgell ar ôl 10am ar fore’r sesiwn ar 01437 776638.

 

Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Aberdaugleddau

Bob dydd Gwener (2yp-3yp)

2 Awst, 9 Awst, 16 Awst, 23 Awst, 30 Awst

Er mwyn archebu, cysylltwch â’r Llyfrgell ar ôl 10am ar fore’r sesiwn ar 01437 771888.

 

Llyfrgell Gymunedol Arberth

Dydd Llun 5 Awst (11yb-12yp)

Er mwyn archebu, cysylltwch â’r Llyfrgell ar ôl 9am ar fore’r sesiwn ar 01437 775650.

 

Llyfrgell Gymunedol Trefdraeth

Dydd Mercher 31 Gorffennaf (2:30yp-3:30yp)

Er mwyn archebu, cysylltwch â’r Llyfrgell cyn y sesiwn ar 01437 776651.

 

Llyfrgell Neyland

Dydd Iau 8 Awst (3yp-4yp)

Er mwyn archebu, cysylltwch â’r Llyfrgell cyn y sesiwn ar 01437 775131.

 

Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Penfro

Dydd Mercher 14 Awst (10:30yb-11:30yb)

Er mwyn archebu, cysylltwch â’r Llyfrgell cyn y sesiwn ar 01437 776454.

 

Llyfrgell Doc Penfro

Bob dydd Iau (10:30yb-11:30yb)

1 Awst, 8 Awst, 15 Awst, 22 Awst, 29 Awst

Er mwyn archebu, cysylltwch â’r Llyfrgell ddiwrnod cyn y sesiwn (o 10am) ar 01437 775825.

 

Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Saundersfoot

Dydd Iau 15 Awst (11yb-12yp)

Er mwyn archebu, cysylltwch â’r Llyfrgell ar ôl 9:30am ar fore’r sesiwn ar 01437 776050.

 

Llyfrgell Tyddewi

Dydd Iau 1 Awst (2:30yp-3:30yp)

Er mwyn archebu, cysylltwch â’r Llyfrgell cyn y sesiwn ar 01437 721170.

 

Llyfrgell Dinbych-y-pysgod

Bob dydd Mawrth (10:30yb-11:30yb)

30 Gorffennaf, 6 Awst, 13 Awst, 20 Awst, 27 Awst

Er mwyn archebu, cysylltwch â’r Llyfrgell ar ôl 9:30am ar fore’r sesiwn ar 01437 775151.

 

Glan-yr-afon

Bob dydd Gwener (11am-12pm)

2 Awst, 9 Awst, 16 Awst, 23 Awst, 30 Awst

Er mwyn archebu, cysylltwch â Glan-yr-afon ar ôl 9:30am ar fore’r sesiwn ar 01437 775244.

ID: 3835, adolygwyd 26/07/2019