Llyfrgelloedd Sir Benfro

Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Aberdaugleddau

Cedar Court
Parc Busnes Haven's Head
Aberdaugleddau
Sir Benfro
SA73 3LS

e-bost: milfordhavenlibrary@pembrokeshire.gov.uk

Ffôn: 01437 771888

Oriau Agor

Bydd y Llyfrgell a’r Ganolfan Wybodaeth yn cau ar Ddydd Sadwrn, 23 Rhagfyr am 1 pm. Byddwn yn ail agor ar yr oriau arferol o Ddydd Mercher, 3 Ionawr 2024.

Dydd Llun: 10:00am - 5:00pm

Dydd Mawrth: Ar Gau

Dydd Mercher: 10:00am - 5:00pm

Dydd Iau: 10:00am - 6:00pm

Dydd Gwener: 10:00am - 5:00pm

Dydd Sadwrn: 10:00am - 5:00pm

Archebu a Chasglu 

Cyfleusterau

  • Ardal yn y llyfrgell i blant a phobl ifanc
  • Amser Rhigwm Babi ac Amser Stori Rheolaidd i blant
  • Wi-fi am ddim
  • 17 cyfrifiadur cyhoeddus
  • Eitemau hanes lleol
  • Darllenydd microffilm
  • Peiriant llungopïo
  • Toiledau / toiled i'r anabl / Cyfleusterau newid cewynnau babanod
  • Mynediad anabl / cadair olwyn, mynediad lifft i'r llyfrgell (a leolir ar y llawr cyntaf)
  • Ymholiadau twristiaid

Beth sy'n Digwydd

Cyrsiau trwy gyfrwng y Gymraeg. Er mwyn rhedeg cwrs mae angen isafswm o bobl i gymryd rhan. Ein nod yw darparu cyrsiau dwyieithog ble mae’n ymarferol bosibl. Pan fyddwch yn gofyn am gymryd rhan mewn cwrs, byddwn yn gofyn i chi os hoffech chi gymryd rhan yn Gymraeg yn unig. Byddwn yn darparu cyrsiau mewn Cymraeg yn unig pan fydd y niferoedd wedi cyrraedd yr isafswn sydd ei angen i redeg cwrs.

ID: 436, revised 20/11/2023