Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Aberdaugleddau - Cyngor Sir Benfro

Llyfrgelloedd Sir Benfro

Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Aberdaugleddau

Cedar Court
Parc Busnes Haven's Head
Aberdaugleddau
Sir Benfro
SA73 3LS

E-bost: milfordhavenlibrary@pembrokeshire.gov.uk

Ffôn: 01437 771888

 

Gŵyl Banc Mis Awst

Bydd y llyfrgell ar gau ddydd Llun 27 Awst.

 

Oriau Agor

 Dydd Llun 10am - 5pm
 Dydd Mawrth AR GAU*
 Dydd Mercher 10am - 5pm
 Dydd Iau 10am - 6pm
 Dydd Gwener 10am - 5pm
 Dydd Sadwrn 10am - 1pm
 

*Bydd y llyfrgell hon ar agor ar ddydd Mawrth yn ystod gwyliau haf yr ysgolion

10am-5pm

24 Gorffennaf-28 Awst

 

Cyfleusterau

Ardal yn y llyfrgell i blant a phobl ifanc

Amser Rhigwm Babi ac Amser Stori Rheolaidd i blant

Wi-fi am ddim

17 cyfrifiadur cyhoeddus

Eitemau hanes lleol

Darllenydd microffilm

Peiriant llungopïo

Toiledau / toiled i'r anabl / Cyfleusterau newid cewynnau babanod

Mynediad anabl / cadair olwyn, mynediad lifft i'r llyfrgell (a leolir ar y llawr cyntaf)

Ymholiadau  twristiaid

Beth sy'n Digwydd

Sialens Ddarllen Yr Haf 2018

Ymunwch â’r ‘Dyfeiswyr Direidi’ yn eich llyfrgell leol dros yr haf!

Os ydych chi’n chwilio am weithgareddau hwyl ac am ddim i’ch plant dros wyliau’r haf – beth am gymryd rhan yn Her Ddarllen yr Haf 2018?

Bob blwyddyn, mae miloedd o deuluoedd ar draws y wlad yn cymryd rhan yn yr her – digwyddiad darllen mwyaf y DU i blant mewn llyfrgelloedd.

“Y nod yw annog plant rhwng pedair ac un ar ddeg oed i ddarllen chwech o lyfrau o’u llyfrgell leol yn ystod gwyliau’r haf, gyda digonedd o hwyl a gwobrwyon ar hyd y ffordd,” dywed y Swyddog Datblygu Llyfrgell, Laura Evans.

“Be sy’n wych am Her Ddarllen yr Haf yw eich bod chi’n gallu dewis unrhyw lyfr llyfrgell i gyfrif tuag at eich gwobrwyon.”

Gall plant ymuno am ddim i fod yn rhan o’r her mewn unrhyw lyfrgell yn y sir, a cheir amryw o weithgareddau amser stori a sesiynau gweithgaredd am ddim mewn sawl llyfrgell yn Sir Benfro.

Thema’r Her Ddarllen eleni yw Dyfeiswyr Direidi, wedi’i ysbrydoli gan y cylchgrawn enwog i blant, Beano, sy’n dathlu ei ben-blwydd yn 80 eleni.

Bydd plant yn archwilio map o Beanotown i ddod o hyd i gist trysor llawn direidi i fod yn Ddyfeiswyr Direidi penigamp!

Amserlen Weithgareddau

Dydd Gwener 3 Awst (2:30pm-3:30pm)

Dydd Gwener 10 Awst (2:30pm-3:30pm)

Dydd Gwener 17 Awst (2:30pm-3:30pm)

Dydd Gwener 24 Awst (2:30pm-4pm)

Dydd Gwener 31 Awst (2:30pm-3:30pm)

Mae lleoedd yn brin, felly bydd archebu ymlaen llaw yn hanfodol. I gadw lle, os gwelwch yn dda cysylltwch â’r llyfrgell ar ôl 10yb ar fore’r sesiwn ar 01437 771888.

Cyrsiau trwy gyfrwng y Gymraeg. Er mwyn rhedeg cwrs mae angen isafswm o bobl i gymryd rhan. Ein nod yw darparu cyrsiau dwyieithog ble mae’n ymarferol bosibl. Pan fyddwch yn gofyn am gymryd rhan mewn cwrs, byddwn yn gofyn i chi os hoffech chi gymryd rhan yn Gymraeg yn unig. Byddwn yn darparu cyrsiau mewn Cymraeg yn unig pan fydd y niferoedd wedi cyrraedd yr isafswn sydd ei angen i redeg cwrs.

ID: 436, revised 21/08/2018