COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Llyfrgelloedd Sir Benfro

Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Aberdaugleddau

Cedar Court
Parc Busnes Haven's Head
Aberdaugleddau
Sir Benfro
SA73 3LS

E-bost: milfordhavenlibrary@pembrokeshire.gov.uk

Ffôn: 01437 771888

 

Mae holl Lyfrgelloedd Sir Benfro ar gau hyd nes yr hysbysir fel arall.

Mae hyn oherwydd argyfwng Coronafeirws.

 

I gael y wybodaeth ddiweddaraf, ewch i:

www.sir-benfro.gov.uk/llyfrgelloedd-a-diwylliant

neu

www.facebook.com/PembrokeshireLibraryService

 

Am ragor o gyngor a gwybodaeth am y Coronafeirws, ewch i:

www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

 

Oriau Agor

 Dydd Llun 10am - 5pm
 Dydd Mawrth AR GAU
 Dydd Mercher 10am - 5pm
 Dydd Iau 10am - 6pm
 Dydd Gwener 10am - 5pm
 Dydd Sadwrn 10am - 1pm

 

Cyfleusterau

Ardal yn y llyfrgell i blant a phobl ifanc

Amser Rhigwm Babi ac Amser Stori Rheolaidd i blant

Wi-fi am ddim

17 cyfrifiadur cyhoeddus

Eitemau hanes lleol

Darllenydd microffilm

Peiriant llungopïo

Toiledau / toiled i'r anabl / Cyfleusterau newid cewynnau babanod

Mynediad anabl / cadair olwyn, mynediad lifft i'r llyfrgell (a leolir ar y llawr cyntaf)

Ymholiadau twristiaid

Llyfrgell Anabledd a Synhwyraidd Aberdaugleddau

 

Beth sy'n Digwydd

Cyrsiau trwy gyfrwng y Gymraeg. Er mwyn rhedeg cwrs mae angen isafswm o bobl i gymryd rhan. Ein nod yw darparu cyrsiau dwyieithog ble mae’n ymarferol bosibl. Pan fyddwch yn gofyn am gymryd rhan mewn cwrs, byddwn yn gofyn i chi os hoffech chi gymryd rhan yn Gymraeg yn unig. Byddwn yn darparu cyrsiau mewn Cymraeg yn unig pan fydd y niferoedd wedi cyrraedd yr isafswn sydd ei angen i redeg cwrs.

ID: 436, revised 25/03/2020