Llyfrgelloedd Sir Benfro

Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Aberdaugleddau

Cedar Court
Parc Busnes Haven's Head
Aberdaugleddau
Sir Benfro
SA73 3LS

E-bost: milfordhavenlibrary@pembrokeshire.gov.uk

Ffôn: 01437 771888

 

Diweddariad Wybodaeth Coronafeirws

Mae Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Aberdaugleddau yn gweithredu’r gwasanaethau canlynol ar hyn o bryd:

  • Ymweliadau â'r Llyfrgell
  • Cyfrifiaduron ar gyfer y cyhoedd
  • Archebu a Chasglu

Am fwy o wybodaeth, ewch i sir-benfro.gov.uk/llyfrgelloedd-yn-ailagor

 

 Oriau Agor

 Dydd Llun 10am - 5pm
 Dydd Mawrth AR GAU
 Dydd Mercher 10am - 5pm
 Dydd Iau 10am - 6pm
 Dydd Gwener 10am - 5pm
 Dydd Sadwrn 10am - 1pm

O ganlyniad i ragofalon COVID-19 a sefyllfaoedd sy'n newid yn gyflym, bydd rhai o'n gwasanaethau’n gyfyngedig neu ni fyddant ar gael ar hyn o bryd.

Ffoniwch neu anfonwch e-bost ymlaen llaw i wirio.

Gallwch hefyd anfon neges Facebook atom. 

Cyfleusterau

Ardal yn y llyfrgell i blant a phobl ifanc

Amser Rhigwm Babi ac Amser Stori Rheolaidd i blant

Wi-fi am ddim

17 cyfrifiadur cyhoeddus

Eitemau hanes lleol

Darllenydd microffilm

Peiriant llungopïo

Toiledau / toiled i'r anabl / Cyfleusterau newid cewynnau babanod

Mynediad anabl / cadair olwyn, mynediad lifft i'r llyfrgell (a leolir ar y llawr cyntaf)

Ymholiadau twristiaid

Beth sy'n Digwydd

Cyrsiau trwy gyfrwng y Gymraeg. Er mwyn rhedeg cwrs mae angen isafswm o bobl i gymryd rhan. Ein nod yw darparu cyrsiau dwyieithog ble mae’n ymarferol bosibl. Pan fyddwch yn gofyn am gymryd rhan mewn cwrs, byddwn yn gofyn i chi os hoffech chi gymryd rhan yn Gymraeg yn unig. Byddwn yn darparu cyrsiau mewn Cymraeg yn unig pan fydd y niferoedd wedi cyrraedd yr isafswn sydd ei angen i redeg cwrs.

ID: 436, revised 12/01/2022