Llyfrgelloedd Sir Benfro

Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Hwlffordd

Hen Glwb Ieuenctid
Oddi ar Heol Dewi
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 1ST

E-Bost: haverfordwestlendinglibrary@pembrokeshire.gov.uk

Ffôn:  01437 775244

Ffacs: 01437 779541

 

Hysbysiad Cau

Mae Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Hwlffordd yn adleoli - i’n llyfrgell newydd yng Nglan-yr-afon, yng nghanol y dref!

Felly, bydd y llyfrgell hon AR GAU o ddydd Llun 15 Hydref.

Mae pob eitem sydd wedi cael ei fenthyg o lyfrgell Hwlffordd wedi cael amser ychwanegol, felly ni fyddwch yn cael llythyrau yn dweud eu bod yn hwyr.

Gallwch ddychwelyd eitemau i (a defnyddio) unrhyw un o’n llyfrgelloedd eraill.

Rydym yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra ac yn edrych ymlaen at eich croesawu chi i’r Llyfrgell newydd.

 

Oriau Agor

 Dydd Llun 10am - 5pm
 Dydd Mawrth 10am - 7pm
 Dydd Mercher 10am - 5pm
 Dydd Iau AR GAU*
 Dydd Gwener 10am - 5pm
 Dydd Sadwrn 10am - 1pm

Cyfleusterau

Ardal yn y llyfrgell i blant a phobl ifanc

Wi-fi am ddim

13 cyfrifiadur cyhoeddus gyda mynediad rhad ac am ddim i'r rhyngrwyd

Peiriant ffacs

Peiriant llungopïo

Toiledau / toiled i'r anabl

Cyfleusterau newid cewynnau babanod

Mynediad anabl / cadair olwyn

Ymholiadau twristiaid

 

Be' sy' 'Mlaen

Cyrsiau trwy gyfrwng y Gymraeg. Er mwyn rhedeg cwrs mae angen isafswm o bobl i gymryd rhan. Ein nod yw darparu cyrsiau dwyieithog ble mae’n ymarferol bosibl. Pan fyddwch yn gofyn am gymryd rhan mewn cwrs, byddwn yn gofyn i chi os hoffech chi gymryd rhan yn Gymraeg yn unig. Byddwn yn darparu cyrsiau mewn Cymraeg yn unig pan fydd y niferoedd wedi cyrraedd yr isafswn sydd ei angen i redeg cwrs.

ID: 432, revised 14/11/2018