COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Llyfrgelloedd Sir Benfro

Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Penfro

Heol y Comin
Penfro
Sir Benfro
SA71 4EA

E-bost pembrokelibrary@pembrokeshire.gov.uk

Ffôn: 01437 776454

 

Mae holl Lyfrgelloedd Sir Benfro ar gau hyd nes yr hysbysir fel arall.

Mae hyn oherwydd argyfwng Coronafeirws.

 

I gael y wybodaeth ddiweddaraf, ewch i:

www.sir-benfro.gov.uk/llyfrgelloedd-a-diwylliant

neu

www.facebook.com/PembrokeshireLibraryService

 

Am ragor o gyngor a gwybodaeth am y Coronafeirws, ewch i:

www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

 

Oriau Agor

Ebrill - Medi:

 Dydd Llun 10am - 1pm & 2pm - 5pm
 Dydd Mawrth 10am - 1pm & 2pm - 5pm
 Dydd Mercher 10am - 1pm & 2pm - 5pm
 Dydd Iau 10am - 1pm & 2pm - 7pm
 Dydd Gwener 10am - 1pm & 2pm - 5pm
 Dydd Sadwrn 10am - 1pm & 2pm - 5pm

Hydref - Mawrth:

 Dydd Llun AR GAU 
 Dydd Mawrth 11am - 1pm & 2pm - 5pm 
 Dydd Mercher AR GAU 
 Dydd Iau 11am - 1pm & 2pm - 6pm 
 Dydd Gwener 11am - 1pm & 2pm - 5pm 
 Dydd Sadwrn 10am - 1pm & 2pm - 5pm 
 

Cyfleusterau

Ardal i blant a phobl ifanc

DVDau i'w llogi

3 cyfrifiadur cyhoeddus gyda mynediad rhad ac am ddim i'r rhyngrwyd Microsoft Office a sganiwr

Ymholiadau twristiaid  

 

Be’ sy’ ’Mlaen

Cyrsiau trwy gyfrwng y Gymraeg. Er mwyn rhedeg cwrs mae angen isafswm o bobl i gymryd rhan. Ein nod yw darparu cyrsiau dwyieithog ble mae’n ymarferol bosibl. Pan fyddwch yn gofyn am gymryd rhan mewn cwrs, byddwn yn gofyn i chi os hoffech chi gymryd rhan yn Gymraeg yn unig. Byddwn yn darparu cyrsiau mewn Cymraeg yn unig pan fydd y niferoedd wedi cyrraedd yr isafswn sydd ei angen i redeg cwrs.

ID: 440, revised 25/03/2020