Llyfrgelloedd Sir Benfro

Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Penfro

Heol y Comin
Penfro
Sir Benfro
SA71 4EA

E-bost pembrokelibrary@pembrokeshire.gov.uk

Ffôn: 01437 776454

Oriau Agor

Ebrill - Medi:

 Dydd Llun 10am - 1pm & 2pm - 5pm
 Dydd Mawrth 10am - 1pm & 2pm - 5pm
 Dydd Mercher 10am - 1pm & 2pm - 5pm
 Dydd Iau 10am - 1pm & 2pm - 7pm
 Dydd Gwener 10am - 1pm & 2pm - 5pm
 Dydd Sadwrn 10am - 1pm & 2pm - 5pm

Hydref - Mawrth:

 Dydd Llun AR GAU 
 Dydd Mawrth 11am - 1pm & 2pm - 5pm 
 Dydd Mercher AR GAU 
 Dydd Iau 11am - 1pm & 2pm - 6pm 
 Dydd Gwener 11am - 1pm & 2pm - 5pm 
 Dydd Sadwrn 10am - 1pm & 2pm - 5pm 
 

Cyfleusterau

Ardal i blant a phobl ifanc

DVDau i'w llogi

3 cyfrifiadur cyhoeddus gyda mynediad rhad ac am ddim i'r rhyngrwyd Microsoft Office a sganiwr

Ymholiadau twristiaid  

Be’ sy’ ’Mlaen

Sialens Ddarllen Yr Haf 2018

Ymunwch â’r ‘Dyfeiswyr Direidi’ yn eich llyfrgell leol dros yr haf!

Os ydych chi’n chwilio am weithgareddau hwyl ac am ddim i’ch plant dros wyliau’r haf – beth am gymryd rhan yn Her Ddarllen yr Haf 2018?

Bob blwyddyn, mae miloedd o deuluoedd ar draws y wlad yn cymryd rhan yn yr her – digwyddiad darllen mwyaf y DU i blant mewn llyfrgelloedd.

“Y nod yw annog plant rhwng pedair ac un ar ddeg oed i ddarllen chwech o lyfrau o’u llyfrgell leol yn ystod gwyliau’r haf, gyda digonedd o hwyl a gwobrwyon ar hyd y ffordd,” dywed y Swyddog Datblygu Llyfrgell, Laura Evans.

“Be sy’n wych am Her Ddarllen yr Haf yw eich bod chi’n gallu dewis unrhyw lyfr llyfrgell i gyfrif tuag at eich gwobrwyon.”

Gall plant ymuno am ddim i fod yn rhan o’r her mewn unrhyw lyfrgell yn y sir, a cheir amryw o weithgareddau amser stori a sesiynau gweithgaredd am ddim mewn sawl llyfrgell yn Sir Benfro.

Thema’r Her Ddarllen eleni yw Dyfeiswyr Direidi, wedi’i ysbrydoli gan y cylchgrawn enwog i blant, Beano, sy’n dathlu ei ben-blwydd yn 80 eleni.

Bydd plant yn archwilio map o Beanotown i ddod o hyd i gist trysor llawn direidi i fod yn Ddyfeiswyr Direidi penigamp!

Amserlen Weithgareddau

Dydd Llun 13 Awst (2:30pm-3:30pm)

Cyrsiau trwy gyfrwng y Gymraeg. Er mwyn rhedeg cwrs mae angen isafswm o bobl i gymryd rhan. Ein nod yw darparu cyrsiau dwyieithog ble mae’n ymarferol bosibl. Pan fyddwch yn gofyn am gymryd rhan mewn cwrs, byddwn yn gofyn i chi os hoffech chi gymryd rhan yn Gymraeg yn unig. Byddwn yn darparu cyrsiau mewn Cymraeg yn unig pan fydd y niferoedd wedi cyrraedd yr isafswn sydd ei angen i redeg cwrs.

ID: 440, revised 15/07/2018