Llyfrgelloedd Sir Benfro

Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Penfro

Heol y Comin
Penfro
Sir Benfro
SA71 4EA

e-bost pembrokelibrary@pembrokeshire.gov.uk

Ffôn: 01437 776454 

Oriau Agor (1 Ebrill - 31 Hydref) 

Dydd Llun:       10.00am – 1.00pm a 2.00pm – 5.00pm

Dydd Mawrth:  10.00am – 1.00pm a 2.00pm – 5.00pm

Dydd Mercher: 10.00am – 1.00pm a 2.00pm – 5.00pm

Dydd Iau:        10.00am – 1.00pm a 2.00pm – 7.00pm

Dydd Gwener: 10.00am – 1.00pm a2.00pm – 5.00pm

Dydd Sadwrn:  10.00am – 1.00pm a 2.00pm – 5.00pm

Oriau Agor (1 Tachwedd - 31 Mawrth) 

Bydd y Llyfrgell a’r Ganolfan Wybodaeth yn cau ar Ddydd Sadwrn, 23 Rhagfyr am 1 pm. Byddwn yn ail agor ar yr oriau arferol o Ddydd Mawrth, 2 Ionawr 2024.

Dydd Mawrth:  11.00am – 1.00pm a 2.00pm – 5.00pm

Dydd Iau:        11.00am – 1.00pm a 2.00pm – 6.00pm

Dydd Gwener: 11.00am – 1.00pm a 2.00pm – 5.00pm

Dydd Sadwrn:  10.00am – 1.00pm 

Archebu a Chasglu 

Cyfleusterau

  • Ardal i blant a phobl ifanc
  • 3 cyfrifiadur cyhoeddus gyda mynediad rhad ac am ddim i'r rhyngrwyd Microsoft Office a sganiwr
  • Ymholiadau twristiaid   

 

Cyrsiau trwy gyfrwng y Gymraeg. Er mwyn rhedeg cwrs mae angen isafswm o bobl i gymryd rhan. Ein nod yw darparu cyrsiau dwyieithog ble mae’n ymarferol bosibl. Pan fyddwch yn gofyn am gymryd rhan mewn cwrs, byddwn yn gofyn i chi os hoffech chi gymryd rhan yn Gymraeg yn unig. Byddwn yn darparu cyrsiau mewn Cymraeg yn unig pan fydd y niferoedd wedi cyrraedd yr isafswn sydd ei angen i redeg cwrs.

ID: 440, revised 20/11/2023