Llyfrgelloedd Sir Benfro

Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Saundersfoot

Regency Hall
Saundersfoot
Sir Benfro
SA69 9NG

E-bost saundersfootlibrary@pembrokeshire.gov.uk

Ffôn: 01437 776050

 

Sialens Ddarllen yr Haf 2019

Ymunwch yn yr Ras Ofod yr haf hwn!

Os ydych chi'n chwilio am weithgareddau hwyliog, rhad ac am ddim i'ch plant eu gwneud dros wyliau'r haf - yna beth am gymryd rhan yn Sialens Ddarllen yr Haf 2019?

Bob blwyddyn, mae miloedd o deuluoedd ledled y wlad yn cymryd rhan yn yr sialens - digwyddiad darllen mwyaf y DU i blant mewn llyfrgelloedd.

Y nod yw annog plant rhwng pedair ac un ar ddeg oed i ddarllen chwe llyfr o’u llyfrgell leol yn ystod gwyliau'r haf, gyda llawer o hwyl a gwobrau ar hyd y ffordd.

Thema'r Sialens Ddarllen eleni yw Ras Ofod, antur y tu hwnt i'r byd hwn a ysbrydolwyd gan 50fed pen-blwydd glaniad cyntaf ar y lleuad.

Bydd y plant yn datrys cliwiau ac yn casglu sticeri arbennig i gwblhau eu ffolder cenhadaeth, gan helpu'r teulu gofod gwych dod o hyd i lyfrau mae’r estroniaid drygionus wedi eu cipio!

Bydd sesiwn weithgareddau ac amser stori AM DDIM yn cael ei chynnal ar Ddydd Iau 15 Awst (11am-12pm).

Mae lleoedd yn brin felly mae’n hanfodol eich bod yn archebu tocynnau o flaen llaw. Er mwyn archebu, cysylltwch â’r Llyfrgell ar ôl 9:30am ar fore’r sesiwn ar 01437 776050.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’r llyfrgell, ewch i’n tudalen Digwyddiadau neu edrychwch ar ein tudalen Facebook.

 

Gŵyl y Banc Awst (Dydd Llun 26 Awst)

Bydd Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Saundersfoot ar agor (10am-4pm).

 

Oriau Agor

Ebrill - Medi

 Dydd Llun 10am - 1pm a 2pm - 4pm
 Dydd Mawrth 10am - 1pm a 2pm - 4pm
 Dydd Mercher 10am - 1pm a 2pm - 4pm
 Dydd Iau 10am - 1pm a 2pm - 5.30pm
 Dydd Gwener 10am - 1pm a 2pm - 5pm
 Dydd Sadwrn 10am - 1pm a 2pm - 3.30pm

Hydref - Mawrth

 Dydd Llun AR GAU
 Dydd Mawrth 10am - 1pm
 Dydd Mercher 10am - 1pm   
 Dydd Iau 2pm - 6pm 
 Dydd Gwener 2pm - 6pm  
 Dydd Sadwrn 10am - 1pm  

 

Cyfleusterau

Llyfrau ffuglen a ffeithiol

Casgliadau llyfrau print bras a llyfrau llafar

Ardal yn y llyfrgell i blant a phobl ifanc

Ymholiadau ynghylch twristiaeth

DVDau i'w llogi

4 cyfrifiadur gyda mynediad rhad ac am ddim i'r rhyngrwyd, Microsoft Office a sganiwr

Wi-fi am ddim

 

Beth Sy'n Digwydd

Cyrsiau trwy gyfrwng y Gymraeg. Er mwyn rhedeg cwrs mae angen isafswm o bobl i gymryd rhan. Ein nod yw darparu cyrsiau dwyieithog ble mae’n ymarferol bosibl. Pan fyddwch yn gofyn am gymryd rhan mewn cwrs, byddwn yn gofyn i chi os hoffech chi gymryd rhan yn Gymraeg yn unig. Byddwn yn darparu cyrsiau mewn Cymraeg yn unig pan fydd y niferoedd wedi cyrraedd yr isafswn sydd ei angen i redeg cwrs.

ID: 152, revised 14/08/2019