Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Saundersfoot - Cyngor Sir Benfro

Llyfrgelloedd Sir Benfro

Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Saundersfoot

Regency Hall
Saundersfoot
Sir Benfro
SA69 9NG

E-bost saundersfootlibrary@pembrokeshire.gov.uk

Ffôn: 01437 776050

Oriau Agor

Ebrill - Medi

 Dydd Llun 10am - 1pm a 2pm - 4pm
 Dydd Mawrth 10am - 1pm a 2pm - 4pm
 Dydd Mercher 10am - 1pm a 2pm - 4pm
 Dydd Iau 10am - 1pm a 2pm - 5.30pm
 Dydd Gwener 10am - 1pm a 2pm - 5pm
 Dydd Sadwrn 10am - 1pm a 2pm - 3.30pm

Hydref - Mawrth

 Dydd Llun AR GAU
 Dydd Mawrth 10am - 1pm
 Dydd Mercher 10am - 1pm   
 Dydd Iau 2pm - 6pm 
 Dydd Gwener 2pm - 6pm  
 Dydd Sadwrn 10am - 1pm  

Cyfleusterau

Llyfrau ffuglen a ffeithiol

Casgliadau llyfrau print bras a llyfrau llafar

Ardal yn y llyfrgell i blant a phobl ifanc

Ymholiadau ynghylch twristiaeth

DVDau i'w llogi

4 cyfrifiadur gyda mynediad rhad ac am ddim i'r rhyngrwyd, Microsoft Office a sganiwr

Wi-fi am ddim

Beth Sy'n Digwydd

Sialens Ddarllen Yr Haf 2018

Ymunwch â’r ‘Dyfeiswyr Direidi’ yn eich llyfrgell leol dros yr haf!

Os ydych chi’n chwilio am weithgareddau hwyl ac am ddim i’ch plant dros wyliau’r haf – beth am gymryd rhan yn Her Ddarllen yr Haf 2018?

Bob blwyddyn, mae miloedd o deuluoedd ar draws y wlad yn cymryd rhan yn yr her – digwyddiad darllen mwyaf y DU i blant mewn llyfrgelloedd.

“Y nod yw annog plant rhwng pedair ac un ar ddeg oed i ddarllen chwech o lyfrau o’u llyfrgell leol yn ystod gwyliau’r haf, gyda digonedd o hwyl a gwobrwyon ar hyd y ffordd,” dywed y Swyddog Datblygu Llyfrgell, Laura Evans.

“Be sy’n wych am Her Ddarllen yr Haf yw eich bod chi’n gallu dewis unrhyw lyfr llyfrgell i gyfrif tuag at eich gwobrwyon.”

Gall plant ymuno am ddim i fod yn rhan o’r her mewn unrhyw lyfrgell yn y sir, a cheir amryw o weithgareddau amser stori a sesiynau gweithgaredd am ddim mewn sawl llyfrgell yn Sir Benfro.

Thema’r Her Ddarllen eleni yw Dyfeiswyr Direidi, wedi’i ysbrydoli gan y cylchgrawn enwog i blant, Beano, sy’n dathlu ei ben-blwydd yn 80 eleni.

Bydd plant yn archwilio map o Beanotown i ddod o hyd i gist trysor llawn direidi i fod yn Ddyfeiswyr Direidi penigamp!

Amserlen Weithgareddau

Dydd Iau 23 Awst (10:30am-11:30am)

Mae lleoedd yn brin, felly bydd archebu ymlaen llaw yn hanfodol. I gadw lle, os gwelwch yn dda cysylltwch â’r llyfrgell ar ôl 10yb ar fore’r sesiwn ar 01437 776050.

Cyrsiau trwy gyfrwng y Gymraeg. Er mwyn rhedeg cwrs mae angen isafswm o bobl i gymryd rhan. Ein nod yw darparu cyrsiau dwyieithog ble mae’n ymarferol bosibl. Pan fyddwch yn gofyn am gymryd rhan mewn cwrs, byddwn yn gofyn i chi os hoffech chi gymryd rhan yn Gymraeg yn unig. Byddwn yn darparu cyrsiau mewn Cymraeg yn unig pan fydd y niferoedd wedi cyrraedd yr isafswn sydd ei angen i redeg cwrs.

ID: 152, revised 21/07/2018