COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Llyfrgelloedd Sir Benfro

Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Saundersfoot

Regency Hall
Saundersfoot
Sir Benfro
SA69 9NG

E-bost saundersfootlibrary@pembrokeshire.gov.uk

Ffôn: 01437 776050

 

Mae holl Lyfrgelloedd Sir Benfro ar gau hyd nes yr hysbysir fel arall.

Mae hyn oherwydd argyfwng Coronafeirws.

 

I gael y wybodaeth ddiweddaraf, ewch i:

www.sir-benfro.gov.uk/llyfrgelloedd-a-diwylliant

neu

www.facebook.com/PembrokeshireLibraryService

 

Am ragor o gyngor a gwybodaeth am y Coronafeirws, ewch i:

www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

 

Oriau Agor

Ebrill - Medi

 Dydd Llun 10am - 1pm a 2pm - 4pm
 Dydd Mawrth 10am - 1pm a 2pm - 4pm
 Dydd Mercher 10am - 1pm a 2pm - 4pm
 Dydd Iau 10am - 1pm a 2pm - 5.30pm
 Dydd Gwener 10am - 1pm a 2pm - 5pm
 Dydd Sadwrn 10am - 1pm a 2pm - 3.30pm

Hydref - Mawrth

 Dydd Llun AR GAU
 Dydd Mawrth 10am - 1pm
 Dydd Mercher 10am - 1pm   
 Dydd Iau 2pm - 6pm 
 Dydd Gwener 2pm - 6pm  
 Dydd Sadwrn 10am - 1pm  

 

Cyfleusterau

Llyfrau ffuglen a ffeithiol

Casgliadau llyfrau print bras a llyfrau llafar

Ardal yn y llyfrgell i blant a phobl ifanc

Ymholiadau ynghylch twristiaeth

DVDau i'w llogi

4 cyfrifiadur gyda mynediad rhad ac am ddim i'r rhyngrwyd, Microsoft Office a sganiwr

Wi-fi am ddim

 

Beth Sy'n Digwydd

Cyrsiau trwy gyfrwng y Gymraeg. Er mwyn rhedeg cwrs mae angen isafswm o bobl i gymryd rhan. Ein nod yw darparu cyrsiau dwyieithog ble mae’n ymarferol bosibl. Pan fyddwch yn gofyn am gymryd rhan mewn cwrs, byddwn yn gofyn i chi os hoffech chi gymryd rhan yn Gymraeg yn unig. Byddwn yn darparu cyrsiau mewn Cymraeg yn unig pan fydd y niferoedd wedi cyrraedd yr isafswn sydd ei angen i redeg cwrs.

ID: 152, revised 25/03/2020