Llyfrgelloedd Sir Benfro

Llyfrgell Abergwaun

Neuadd y Dref
Sgwâr y Farchnad
Abergwaun
Sir Benfro
SA65 9HA

E-Bost: fishguardlibrary@pembrokeshire.gov.uk

Ffôn: 01437 776638

 

Oriau Agor

Ebrill - Medi

 
 Dydd Llun 10am - 5pm
 Dydd Mawrth 10am - 5pm
 Dydd Mercher 10am - 5pm
 Dydd Iau 10am - 6pm
 Dydd Gwener 10am - 5pm
 Dydd Sadwrn 10am - 4pm
   
Hydref - Mawrth  
 Dydd Llun 10am - 5pm
 Dyd Mawrth 10am - 5pm
 Dydd Mercher 10am - 5pm
 Dydd Iau 10am - 6pm
 Dydd Gwener 10am - 5pm
 Dydd Sadwrn 10am - 1pm 

Cyfleusterau

  • Ardal i blant a phobl ifanc
  • Sesiynau Amser Rhigwm Babi ac Amser Stori i blant.
  • Wi-fi am ddim
  • Chwe chyfrifiadur cyhoeddus gyda mynediad rhad ac am ddim i'r rhyngrwyd
  • Adran hanes lleol
  • Peiriant ffacs
  • Peiriant ffotocopio
  • Oriel gelf

Tapestri Glaniad y Ffrancod 

Mynediad Anabl / Cadair Olwyn / Mynediad lifft i lefel y llyfrgell (ar lawr cyntaf Neuadd y Dref)

 

Bydd oriel Tapestri'r Goresgyniad Diwethaf yn llyfrgell Abergwaun yn cau am gyfnod byr yn y Flwyddyn Newydd er mwyn i system goleuadau newydd gael ei gosod.

Mae'r system oleuo bresennol wedi bod yn un gostus ac annibynadwy.

Mae'r gwaith yn cael ei ariannu gan Gyngor Sir Penfro, a bydd yn golygu y bydd yr oriel ar gau trwy gydol mis Ionawr a hyd at 8 Chwefror.

Bydd cau'r oriel hefyd yn rhoi cyfle i lanhau'r cabinet a'r gwydr.

Dewiswyd mis Ionawr i wneud y gwaith gan mai hwn, yn draddodiadol, yw'r mis mwyaf tawel o ran ymwelwyr â'r tapestri.

 

Canolfan Wybodaeth a Gwasanaethau i Gwsmeriad Abergwaun (Llawr Gwaelod Neuadd y Dref)

Gwasanaethau i Gwsmeriaid Abergwaun (Llawr Gwaelod Neuadd y Dref)

Toiledau / toiled i'r anabl

 

Beth Sy'n Digwydd

Cyrsiau trwy gyfrwng y Gymraeg. Er mwyn rhedeg cwrs mae angen isafswm o bobl i gymryd rhan. Ein nod yw darparu cyrsiau dwyieithog ble mae’n ymarferol bosibl. Pan fyddwch yn gofyn am gymryd rhan mewn cwrs, byddwn yn gofyn i chi os hoffech chi gymryd rhan yn Gymraeg yn unig. Byddwn yn darparu cyrsiau mewn Cymraeg yn unig pan fydd y niferoedd wedi cyrraedd yr isafswn sydd ei angen i redeg cwrs.

ID: 266, revised 17/01/2019