Llyfrgelloedd Sir Benfro

Llyfrgell Abergwaun

Neuadd y Dref
Sgwâr y Farchnad
Abergwaun
Sir Benfro
SA65 9HA

E-bost: fishguardlibrary@pembrokeshire.gov.uk

Ffôn: 01437 776638

Oriau Agor

Bydd y llyfrgell:

 • Ar Gau Dydd Gwener y Groglith (30 Mawrth)
 • AGOR Dydd Sadwrn (31 Mawrth) 10-1 
 • Ar gau Llun y Pasg (2 Ebrill)

Bydd y llyfrgell yn ail agor fel arfer ar Dydd Mawrth Ebrill 3

 

Ebrill - Medi

 
 Dydd Llun 10am - 5pm
 Dydd Mawrth 10am - 5pm
 Dydd Mercher 10am - 5pm
 Dydd Iau 10am - 6pm
 Dydd Gwener 10am - 5pm
 Dydd Sadwrn 10am - 4pm
   
Hydref - Mawrth  
 Dydd Llun 10am - 5pm
 Dyd Mawrth 10am - 5pm
 Dydd Mercher 10am - 5pm
 Dydd Iau 10am - 6pm
 Dydd Gwener 10am - 5pm
 Dydd Sadwrn 10am - 1pm 

Cyfleusterau

 • Ardal i blant a phobl ifanc
 • Sesiynau Amser Rhigwm Babi ac Amser Stori i blant.
 • Wi-fi am ddim
 • Chwe chyfrifiadur cyhoeddus gyda mynediad rhad ac am ddim i'r rhyngrwyd
 • Adran hanes lleol
 • Peiriant ffacs
 • Peiriant ffotocopio
 • Oriel gelf

Tapestri Glaniad y Ffrancod 

Mynediad Anabl / Cadair Olwyn / Mynediad lifft i lefel y llyfrgell (ar lawr cyntaf Neuadd y Dref)

Canolfan Wybodaeth a Gwasanaethau i Gwsmeriad Abergwaun (Llawr Gwaelod Neuadd y Dref)

Gwasanaethau i Gwsmeriaid Abergwaun (Llawr Gwaelod Neuadd y Dref)

Toiledau / toiled i'r anabl

Beth Sy'n Digwydd

Cyrsiau trwy gyfrwng y Gymraeg. Er mwyn rhedeg cwrs mae angen isafswm o bobl i gymryd rhan. Ein nod yw darparu cyrsiau dwyieithog ble mae’n ymarferol bosibl. Pan fyddwch yn gofyn am gymryd rhan mewn cwrs, byddwn yn gofyn i chi os hoffech chi gymryd rhan yn Gymraeg yn unig. Byddwn yn darparu cyrsiau mewn Cymraeg yn unig pan fydd y niferoedd wedi cyrraedd yr isafswn sydd ei angen i redeg cwrs.

ID: 266, revised 23/03/2018