Llyfrgelloedd Sir Benfro

Llyfrgell Crymych

Ysgol y Preseli
Crymych
Sir Benfro
SA41 3QF

E-bost
: crymychlibrary@pembrokeshire.gov.uk

Ffôn: 01239 832092

 

Diweddariad Wybodaeth Coronafeirws

Mae Llyfrgell Crymych yn gweithredu’r gwasanaethau canlynol ar hyn o bryd:

  • Ymweliadau â'r Llyfrgell
  • Cyfrifiaduron ar gyfer y cyhoedd
  • Archebu a Chasglu

Am fwy o wybodaeth, ewch i sir-benfro.gov.uk/llyfrgelloedd-yn-ailagor

 

Oriau Agor

Dydd Mawrth 4.00pm - 6.00pm
Dydd Gwener 4.00pm - 6.00pm
Dydd Sadwrn 10.00am - 1.00pm

 

O ganlyniad i ragofalon COVID-19 a sefyllfaoedd sy'n newid yn gyflym, bydd rhai o'n gwasanaethau’n gyfyngedig neu ni fyddant ar gael ar hyn o bryd.

Ffoniwch neu anfonwch e-bost ymlaen llaw i wirio.

Gallwch hefyd anfon neges Facebook atom.

Cyfleusterau

Parcio

Dau gyfrifiadur cyhoeddus a sganiwr

Wi-Fi (ar ofyn)

Argraffydd lliw

Toiledau

Ysgol a Llyfrgell Gymunedol wedi'u lleoli ar y cyd 

Beth sy'n Digwydd

Cyrsiau trwy gyfrwng y Gymraeg. Er mwyn rhedeg cwrs mae angen isafswm o bobl i gymryd rhan. Ein nod yw darparu cyrsiau dwyieithog ble mae’n ymarferol bosibl. Pan fyddwch yn gofyn am gymryd rhan mewn cwrs, byddwn yn gofyn i chi os hoffech chi gymryd rhan yn Gymraeg yn unig. Byddwn yn darparu cyrsiau mewn Cymraeg yn unig pan fydd y niferoedd wedi cyrraedd yr isafswn sydd ei angen i redeg cwrs.

ID: 265, revised 12/01/2022