Llyfrgelloedd Sir Benfro

Llyfrgell Crymych

Ysgol y Preseli
Crymych
Sir Benfro
SA41 3QF

e-bost
: crymychlibrary@pembrokeshire.gov.uk

Ffôn: 01239 832092

 

Oriau Agor

Dydd Mawrth:   4:00pm - 6:00pm

Dydd Gwener:  4:00pm - 6:00pm

Dydd Sadwrn:  10:00am - 1:00pm

Archebu a Chasglu 

Cyfleusterau

  • Parcio
  • Dau gyfrifiadur cyhoeddus a sganiwr
  • Wi-Fi (ar ofyn)
  • Argraffydd lliw
  • Toiledau
  • Ysgol a Llyfrgell Gymunedol wedi'u lleoli ar y cyd 

Beth sy'n Digwydd

Cyrsiau trwy gyfrwng y Gymraeg. Er mwyn rhedeg cwrs mae angen isafswm o bobl i gymryd rhan. Ein nod yw darparu cyrsiau dwyieithog ble mae’n ymarferol bosibl. Pan fyddwch yn gofyn am gymryd rhan mewn cwrs, byddwn yn gofyn i chi os hoffech chi gymryd rhan yn Gymraeg yn unig. Byddwn yn darparu cyrsiau mewn Cymraeg yn unig pan fydd y niferoedd wedi cyrraedd yr isafswn sydd ei angen i redeg cwrs.

ID: 265, revised 08/05/2024