COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Llyfrgelloedd Sir Benfro

Llyfrgell Crymych

Ysgol y Preseli
Crymych
Sir Benfro
SA41 3QF

E-bost
: crymychlibrary@pembrokeshire.gov.uk

Ffôn: 01239 832092

 

Mae holl Lyfrgelloedd Sir Benfro ar gau hyd nes yr hysbysir fel arall.

Mae hyn oherwydd argyfwng Coronafeirws.

 

I gael y wybodaeth ddiweddaraf, ewch i:

www.sir-benfro.gov.uk/llyfrgelloedd-a-diwylliant

neu

www.facebook.com/PembrokeshireLibraryService

 

Am ragor o gyngor a gwybodaeth am y Coronafeirws, ewch i:

www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

 

Oriau Agor

Dydd Mawrth 3.30pm - 5.30pm
Dydd Gwener 4.00pm - 6.00pm
Dydd Sadwrn 10.00am - 1.00pm

Cyfleusterau

Parcio

Dau gyfrifiadur cyhoeddus a sganiwr

Wi-Fi (ar ofyn)

Argraffydd lliw

Toiledau

Ysgol a Llyfrgell Gymunedol wedi'u lleoli ar y cyd 

Beth sy'n Digwydd

Cyrsiau trwy gyfrwng y Gymraeg. Er mwyn rhedeg cwrs mae angen isafswm o bobl i gymryd rhan. Ein nod yw darparu cyrsiau dwyieithog ble mae’n ymarferol bosibl. Pan fyddwch yn gofyn am gymryd rhan mewn cwrs, byddwn yn gofyn i chi os hoffech chi gymryd rhan yn Gymraeg yn unig. Byddwn yn darparu cyrsiau mewn Cymraeg yn unig pan fydd y niferoedd wedi cyrraedd yr isafswn sydd ei angen i redeg cwrs.

ID: 265, revised 25/03/2020