Llyfrgelloedd Sir Benfro

Llyfrgell Dinbych-y-pysgod

Rhodfa Greenhill
Dinbych-y-pysgod
Sir Benfro
SA70 7LB

E-bost tenbylibrary@pembrokeshire.gov.uk

Ffôn: 01437 775151

Ffacs: 01834 843934  

 

Oriau Agor

 Dydd Llun 10am - 5pm
 Dydd Mawrth 10am - 6pm
 Dydd Mercher AR GAU
 Dydd Iau 10am - 5pm
 Dydd Gwener 10am - 5pm
 Dydd Sadwrn 10am - 12.30pm
 

Cyfleusterau

Llyfrau ffuglen a ffeithiol

Casgliadau llyfrau print bras a llyfrau llafar

Ardal llyfrgell i blant a phobl ifanc

Sesiynau Amser Rhigwm i Fabanod ac Amser Stori i Blant.

DVDau i'w llogi

Chwe chyfrifiadur cyhoeddus gyda mynediad rhad ac am ddim i'r rhyngrwyd, Microsoft Office a sganiwr

Eitemau Hanes Lleol

Detholiad o bapurau newydd a chylchgronau

Peiriant llungopïo

Argraffydd lliw

Wi-fi am ddim

Peiriant ffacs

Wedi'i leoli ar y cyd â Chanolfan Ddysgu Gymunedol Dinbych-y-pysgod

 

Digwyddiadau rheolaidd 

 


Beth Sy'n Digwydd

Cyrsiau trwy gyfrwng y Gymraeg. Er mwyn rhedeg cwrs mae angen isafswm o bobl i gymryd rhan. Ein nod yw darparu cyrsiau dwyieithog ble mae’n ymarferol bosibl. Pan fyddwch yn gofyn am gymryd rhan mewn cwrs, byddwn yn gofyn i chi os hoffech chi gymryd rhan yn Gymraeg yn unig. Byddwn yn darparu cyrsiau mewn Cymraeg yn unig pan fydd y niferoedd wedi cyrraedd yr isafswn sydd ei angen i redeg cwrs.

ID: 153, revised 21/01/2020