Llyfrgelloedd Sir Benfro

Llyfrgell Doc Penfro

Stryd y Dŵr
Doc Penfro
Sir Benfro
SA72 6DW

E-bost pembrokedocklibrary@pembrokeshire.gov.uk

Ffôn: 01437 775825 

 

Diweddariad Wybodaeth Coronafeirws

Mae Llyfrgell Doc Penfro yn gweithredu’r gwasanaethau canlynol ar hyn o bryd:

  • Ymweliadau â'r Llyfrgell
  • Cyfrifiaduron ar gyfer y cyhoedd
  • Archebu a Chasglu

Am fwy o wybodaeth, ewch i sir-benfro.gov.uk/llyfrgelloedd-yn-ailagor

Oriau Agor

 Dydd Llun 10am - 5pm
 Dydd Mawrth AR GAU
 Dydd Mercher 10am - 6.30pm
 Dydd Iau 10am - 5pm
 Dydd Gwener 10am - 5pm
 Dydd Sadwrn 10am - 12.30pm

O ganlyniad i ragofalon COVID-19 a sefyllfaoedd sy'n newid yn gyflym, bydd rhai o'n gwasanaethau’n gyfyngedig neu ni fyddant ar gael ar hyn o bryd.

Ffoniwch neu anfonwch e-bost ymlaen llaw i wirio.

Gallwch hefyd anfon neges Facebook atom.  

Cyfleusterau

Llyfrau ffuglen a ffeithiol

Casgliadau print bras a llyfrau llafar

Ardal ar wahân i blant a phobl ifanc

Sesiynau Amser Rhigwm Babi ac Amser Stori i blant.

17 cyfrifiadur cyhoeddus gyda mynediad rhad ac am ddim i'r rhyngrwyd, Microsoft Office a sganiwr

Adran hanes lleol

Casgliad hanes lleol

Darllenydd microffilm

Detholiad o bapurau newydd a chylchgronau

Peiriant llungopïo

Argraffydd lliw

Toiledau / toiledau i'r anabl

Cyfleusterau newid cewynnau babanod

Oriel gelf

Be’ sy’ ’Mlaen 

Cyrsiau trwy gyfrwng y Gymraeg. Er mwyn rhedeg cwrs mae angen isafswm o bobl i gymryd rhan. Ein nod yw darparu cyrsiau dwyieithog ble mae’n ymarferol bosibl. Pan fyddwch yn gofyn am gymryd rhan mewn cwrs, byddwn yn gofyn i chi os hoffech chi gymryd rhan yn Gymraeg yn unig. Byddwn yn darparu cyrsiau mewn Cymraeg yn unig pan fydd y niferoedd wedi cyrraedd yr isafswn sydd ei angen i redeg cwrs.

ID: 441, revised 12/01/2022