COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Llyfrgelloedd Sir Benfro

Llyfrgell Doc Penfro

Stryd y Dŵr
Doc Penfro
Sir Benfro
SA72 6DW

E-bost pembrokedocklibrary@pembrokeshire.gov.uk

Ffôn: 01437 775825 

 

Mae holl Lyfrgelloedd Sir Benfro ar gau hyd nes yr hysbysir fel arall.

Mae hyn oherwydd argyfwng Coronafeirws.

 

I gael y wybodaeth ddiweddaraf, ewch i:

www.sir-benfro.gov.uk/llyfrgelloedd-a-diwylliant

neu

www.facebook.com/PembrokeshireLibraryService

 

Am ragor o gyngor a gwybodaeth am y Coronafeirws, ewch i:

www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

 

Oriau Agor

 Dydd Llun 10am - 5pm
 Dydd Mawrth AR GAU
 Dydd Mercher 10am - 6.30pm
 Dydd Iau 10am - 5pm
 Dydd Gwener 10am - 5pm
 Dydd Sadwrn 10am - 12.30pm
 

Cyfleusterau

Llyfrau ffuglen a ffeithiol

Casgliadau print bras a llyfrau llafar

Ardal ar wahân i blant a phobl ifanc

Sesiynau Amser Rhigwm Babi ac Amser Stori i blant.

DVDau i'w llogi

17 cyfrifiadur cyhoeddus gyda mynediad rhad ac am ddim i'r rhyngrwyd, Microsoft Office a sganiwr

Adran hanes lleol

Casgliad hanes lleol

Darllenydd microffilm

Detholiad o bapurau newydd a chylchgronau

Peiriant llungopïo

Argraffydd lliw

Toiledau / toiledau i'r anabl

Cyfleusterau newid cewynnau babanod

Oriel gelf

 

Be’ sy’ ’Mlaen 

Cyrsiau trwy gyfrwng y Gymraeg. Er mwyn rhedeg cwrs mae angen isafswm o bobl i gymryd rhan. Ein nod yw darparu cyrsiau dwyieithog ble mae’n ymarferol bosibl. Pan fyddwch yn gofyn am gymryd rhan mewn cwrs, byddwn yn gofyn i chi os hoffech chi gymryd rhan yn Gymraeg yn unig. Byddwn yn darparu cyrsiau mewn Cymraeg yn unig pan fydd y niferoedd wedi cyrraedd yr isafswn sydd ei angen i redeg cwrs.

ID: 441, revised 25/03/2020