COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Llyfrgelloedd Sir Benfro

Llyfrgell Gymunedol Arberth

Stryd St James
Arberth
Sir Benfro
SA67 7BU

E-bost narberthlibrary@pembrokeshire.gov.uk

Ffôn: 01437 775650  

 

Amdanom ni

Rhedir Llyfrgell Gymunedol Arberth mewn partneriaeth driphlyg gan Gyfeillion Llyfrgell Arberth, Cyngor Tref Arberth a Chyngor Sir Penfro. 

 

Mae holl Lyfrgelloedd Sir Benfro ar gau hyd nes yr hysbysir fel arall.

Mae hyn oherwydd argyfwng Coronafeirws.

 

I gael y wybodaeth ddiweddaraf, ewch i:

www.sir-benfro.gov.uk/llyfrgelloedd-a-diwylliant

neu

www.facebook.com/PembrokeshireLibraryService

 

Am ragor o gyngor a gwybodaeth am y Coronafeirws, ewch i:

www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

 

Oriau Agor

Dydd Llun 4pm - 7pm
Dydd Mawrth 3pm - 6pm
Dydd Iau 10am - 1pm & 2pm - 5pm
Dydd Sadwrn 10am - 1pm
 

Cyfleusterau

Ardal yn y llyfrgell i blant a phobl ifanc

3 cyfrifiadur cyhoeddus gyda mynediad rhad ac am ddim i'r rhyngrwyd, Microsoft Office a sganiwr

Wi-fi (ar ofyn)

Argraffydd lliw

 

Be' sy' 'Mlaen

Cyrsiau trwy gyfrwng y Gymraeg. Er mwyn rhedeg cwrs mae angen isafswm o bobl i gymryd rhan. Ein nod yw darparu cyrsiau dwyieithog ble mae’n ymarferol bosibl. Pan fyddwch yn gofyn am gymryd rhan mewn cwrs, byddwn yn gofyn i chi os hoffech chi gymryd rhan yn Gymraeg yn unig. Byddwn yn darparu cyrsiau mewn Cymraeg yn unig pan fydd y niferoedd wedi cyrraedd yr isafswn sydd ei angen i redeg cwrs.

ID: 437, revised 25/03/2020