Llyfrgelloedd Sir Benfro

Llyfrgell Gymunedol Arberth

Stryd St James
Arberth
Sir Benfro
SA67 7BU

e-bost narberthlibrary@pembrokeshire.gov.uk

Ffôn: 01437 775650  

Amdanom ni

Rhedir Llyfrgell Gymunedol Arberth mewn partneriaeth driphlyg gan Gyfeillion Llyfrgell Arberth, Cyngor Tref Arberth a Chyngor Sir Penfro. 

Oriau Agor

Bydd y Llyfrgell yn cau ar Ddydd Sadwrn, 23 Rhagfyr am 1pm. Byddwn yn ail agor ar yr oriau arferol o Ddydd Mawrth, 2 Ionawr 2024.

Yr oriau agor yw:

Dydd Mawrth: 10am i hanner dydd a 3pm i 5pm.

Dydd Iau: 10am i 1pm a 2pm i 5pm.

Dydd Sadwrn: 10am i 1pm.

 

Cyfleusterau

  • Ardal yn y llyfrgell i blant a phobl ifanc
  • 3 cyfrifiadur cyhoeddus gyda mynediad rhad ac am ddim i'r rhyngrwyd, Microsoft Office a sganiwr
  • Wi-fi (ar ofyn)
  • Argraffydd lliw

 

Cyrsiau trwy gyfrwng y Gymraeg. Er mwyn rhedeg cwrs mae angen isafswm o bobl i gymryd rhan. Ein nod yw darparu cyrsiau dwyieithog ble mae’n ymarferol bosibl. Pan fyddwch yn gofyn am gymryd rhan mewn cwrs, byddwn yn gofyn i chi os hoffech chi gymryd rhan yn Gymraeg yn unig. Byddwn yn darparu cyrsiau mewn Cymraeg yn unig pan fydd y niferoedd wedi cyrraedd yr isafswn sydd ei angen i redeg cwrs.

ID: 437, revised 20/11/2023