COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Llyfrgelloedd Sir Benfro

Llyfrgell Gymunedol Arberth

Stryd St James
Arberth
Sir Benfro
SA67 7BU

E-bost narberthlibrary@pembrokeshire.gov.uk

Ffôn: 01437 775650  

 

Amdanom ni

Rhedir Llyfrgell Gymunedol Arberth mewn partneriaeth driphlyg gan Gyfeillion Llyfrgell Arberth, Cyngor Tref Arberth a Chyngor Sir Penfro. 

 

Diweddariad Wybodaeth Coronafeirws

Mae Llyfrgell Gymunedol Arberth yn gweithredu’r gwasanaethau canlynol ar hyn o bryd:

  • Ymweliadau â'r Llyfrgell
  • Cyfrifiaduron ar gyfer y cyhoedd
  • Archebu a Chasglu

Am fwy o wybodaeth, ewch i sir-benfro.gov.uk/llyfrgelloedd-yn-ailagor

Dyddiadau Cau dros y Nadolig

Bydd Llyfrgell Gymunedol Arberth yn cau ddydd Iau 23 Rhagfyr am 5pm a bydd yn agor yn ôl yr arfer ddydd Mawrth 4 Ionawr 2022

Oriau Agor

Dydd Mawrth 10am - 12pm & 3pm - 5pm
Dydd Iau 10am - 1pm & 2pm - 5pm
Dydd Sadwrn 10am - 12pm

O ganlyniad i ragofalon COVID-19 a sefyllfaoedd sy'n newid yn gyflym, bydd rhai o'n gwasanaethau’n gyfyngedig neu ni fyddant ar gael ar hyn o bryd.

Ffoniwch neu anfonwch e-bost ymlaen llaw i wirio.

Gallwch hefyd anfon neges Facebook atom.
 

Cyfleusterau

Ardal yn y llyfrgell i blant a phobl ifanc

3 cyfrifiadur cyhoeddus gyda mynediad rhad ac am ddim i'r rhyngrwyd, Microsoft Office a sganiwr

Wi-fi (ar ofyn)

Argraffydd lliw

 

Be' sy' 'Mlaen

Cyrsiau trwy gyfrwng y Gymraeg. Er mwyn rhedeg cwrs mae angen isafswm o bobl i gymryd rhan. Ein nod yw darparu cyrsiau dwyieithog ble mae’n ymarferol bosibl. Pan fyddwch yn gofyn am gymryd rhan mewn cwrs, byddwn yn gofyn i chi os hoffech chi gymryd rhan yn Gymraeg yn unig. Byddwn yn darparu cyrsiau mewn Cymraeg yn unig pan fydd y niferoedd wedi cyrraedd yr isafswn sydd ei angen i redeg cwrs.

ID: 437, revised 29/11/2021