Llyfrgell Gymunedol Trefdraeth - Cyngor Sir Benfro

Llyfrgelloedd Sir Benfro

Llyfrgell Gymunedol Trefdraeth

Tŷ'r Banc
Stryd y Bont
Trefdraeth
Sir Benfro
SA42 0TB

E-bost
newportlibrary@pembrokeshire.gov.uk 

Ffôn: 01239 821169     

Amdanom Ni

Rhedir Llyfrgell Gymunedol Trefdraeth ar y cyd mewn partneriaeth gan Weithgor Llyfrgell Trefdaeth a Chyngor Sir Penfro.

Oriau Agor

 

 Dydd Llun 9.30am - 12.30pm
 Dydd Mercher 12.30pm - 6pm
 Dydd Gwener 10am - 2pm
 Dydd Sadwrn 9.30am - 12.30pm
 

Cyfleusterau

Wi-fi rhad ac am ddim ar ofyn. (Sylwer mai rhwng 2pm a 5pm yn unig y mae wi-fi ar gael ar ddydd Mercher. Nid yw ar gael rhwng 5pm a 6pm))

Ardal ar wahân yn y llyfrgell i blant a phobl ifanc

DVDau i'w llogi

2 gyfrifiadur cyhoeddus gyda mynediad rhad ac am ddim i'r rhyngrwyd, Microsoft Office a sganiwr

Be’ sy’ ’Mlaen

Sialens Ddarllen Yr Haf 2018

Ymunwch â’r ‘Dyfeiswyr Direidi’ yn eich llyfrgell leol dros yr haf!

Os ydych chi’n chwilio am weithgareddau hwyl ac am ddim i’ch plant dros wyliau’r haf – beth am gymryd rhan yn Her Ddarllen yr Haf 2018?

Bob blwyddyn, mae miloedd o deuluoedd ar draws y wlad yn cymryd rhan yn yr her – digwyddiad darllen mwyaf y DU i blant mewn llyfrgelloedd.

“Y nod yw annog plant rhwng pedair ac un ar ddeg oed i ddarllen chwech o lyfrau o’u llyfrgell leol yn ystod gwyliau’r haf, gyda digonedd o hwyl a gwobrwyon ar hyd y ffordd,” dywed y Swyddog Datblygu Llyfrgell, Laura Evans.

“Be sy’n wych am Her Ddarllen yr Haf yw eich bod chi’n gallu dewis unrhyw lyfr llyfrgell i gyfrif tuag at eich gwobrwyon.”

Gall plant ymuno am ddim i fod yn rhan o’r her mewn unrhyw lyfrgell yn y sir, a cheir amryw o weithgareddau amser stori a sesiynau gweithgaredd am ddim mewn sawl llyfrgell yn Sir Benfro.

Thema’r Her Ddarllen eleni yw Dyfeiswyr Direidi, wedi’i ysbrydoli gan y cylchgrawn enwog i blant, Beano, sy’n dathlu ei ben-blwydd yn 80 eleni.

Bydd plant yn archwilio map o Beanotown i ddod o hyd i gist trysor llawn direidi i fod yn Ddyfeiswyr Direidi penigamp!

Amserlen Weithgareddau

Dydd Mercher 15 Awst (2:30pm-3:30pm)

Mae lleoedd yn gyfyngedig, felly mae’n hanfodol eich bod chi’n archebu o flaen llaw. I archebu, cysylltwch â’r llyfrgell os gwelwch yn dda ar 01239 821169.

Cyrsiau trwy gyfrwng y Gymraeg. Er mwyn rhedeg cwrs mae angen isafswm o bobl i gymryd rhan. Ein nod yw darparu cyrsiau dwyieithog ble mae’n ymarferol bosibl. Pan fyddwch yn gofyn am gymryd rhan mewn cwrs, byddwn yn gofyn i chi os hoffech chi gymryd rhan yn Gymraeg yn unig. Byddwn yn darparu cyrsiau mewn Cymraeg yn unig pan fydd y niferoedd wedi cyrraedd yr isafswn sydd ei angen i redeg cwrs.

ID: 438, revised 24/07/2018