COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Llyfrgelloedd Sir Benfro

Llyfrgell Gymunedol Trefdraeth

Canolfan Croeso
1-2 Bank Cottages
Heol Hir
Trefdraeth
Sir Benfro
SA42 0TN


E-bost newportlibrary@pembrokeshire.gov.uk 

Ffôn: 01437 776651    

 

Amdanom Ni

Rhedir Llyfrgell Gymunedol Trefdraeth ar y cyd mewn partneriaeth gan Weithgor Llyfrgell Trefdaeth a Chyngor Sir Penfro.

 

Diweddariad Wybodaeth Coronafeirws

Mae Llyfrgell Gymunedol Trefdraeth yn gweithredu’r gwasanaethau canlynol ar hyn o bryd:

  • Ymweliadau â'r Llyfrgell
  • Cyfrifiaduron ar gyfer y cyhoedd
  • Archebu a Chasglu

Am fwy o wybodaeth, ewch i sir-benfro.gov.uk/llyfrgelloedd-yn-ailagor

 

Dyddiadau Cau dros y Nadolig 

Bydd Llyfrgell Gymunedol Trefdraeth yn cau ddydd Mercher 22 Rhagfyr am 6pm a bydd yn agor fel arfer ddydd Mercher 5 Ionawr 2022.

Oriau Agor

 Dydd Llun 9.30am - 12.30pm
 Dydd Mercher 12.30pm - 6pm
 Dydd Sadwrn 9.30am - 12.30pm
 

O ganlyniad i ragofalon COVID-19 a sefyllfaoedd sy'n newid yn gyflym, bydd rhai o'n gwasanaethau’n gyfyngedig neu ni fyddant ar gael ar hyn o bryd.

Ffoniwch neu anfonwch e-bost ymlaen llaw i wirio.

Gallwch hefyd anfon neges Facebook atom.     

Cyfleusterau

Wi-fi rhad ac am ddim ar ofyn

2 gyfrifiadur cyhoeddus gyda mynediad rhad ac am ddim i'r rhyngrwyd, Microsoft Office a sganiwr

 

Be’ sy’ ’Mlaen

Cyrsiau trwy gyfrwng y Gymraeg. Er mwyn rhedeg cwrs mae angen isafswm o bobl i gymryd rhan. Ein nod yw darparu cyrsiau dwyieithog ble mae’n ymarferol bosibl. Pan fyddwch yn gofyn am gymryd rhan mewn cwrs, byddwn yn gofyn i chi os hoffech chi gymryd rhan yn Gymraeg yn unig. Byddwn yn darparu cyrsiau mewn Cymraeg yn unig pan fydd y niferoedd wedi cyrraedd yr isafswn sydd ei angen i redeg cwrs.

ID: 438, revised 29/11/2021