Llyfrgelloedd Sir Benfro

Llyfrgell Gymunedol Trefdraeth

Canolfan Croeso
1-2 Bank Cottages
Heol Hir
Trefdraeth
Sir Benfro
SA42 0TN

e-bost newportlibrary@pembrokeshire.gov.uk 

Ffôn: 01437 776651    

Amdanom ni

Rhedir Llyfrgell Gymunedol Trefdraeth ar y cyd mewn partneriaeth gan Weithgor Llyfrgell Trefdaeth a Chyngor Sir Penfro.

Bydd y Llyfrgell  AR GAU Ddydd Llun 27 Mai 2024.

Oriau Agor

Dydd Llun:        9:30am - 12:30pm

Dydd Mercher: 12:30pm - 6:00pm

Dydd Sadwrn:   9:30am - 12:30pm

Archebu a Chasglu 

Cyfleusterau

  • Wi-fi rhad ac am ddim ar ofyn
  • 2 gyfrifiadur cyhoeddus gyda mynediad rhad ac am ddim i'r rhyngrwyd, Microsoft Office a sganiwr

Cyrsiau trwy gyfrwng y Gymraeg. Er mwyn rhedeg cwrs mae angen isafswm o bobl i gymryd rhan. Ein nod yw darparu cyrsiau dwyieithog ble mae’n ymarferol bosibl. Pan fyddwch yn gofyn am gymryd rhan mewn cwrs, byddwn yn gofyn i chi os hoffech chi gymryd rhan yn Gymraeg yn unig. Byddwn yn darparu cyrsiau mewn Cymraeg yn unig pan fydd y niferoedd wedi cyrraedd yr isafswn sydd ei angen i redeg cwrs.

ID: 438, revised 24/05/2024