COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Llyfrgelloedd Sir Benfro

Llyfrgell Gymunedol Trefdraeth

Canolfan Croeso
1-2 Bank Cottages
Heol Hir
Trefdraeth
Sir Benfro
SA42 0TN


E-bost newportlibrary@pembrokeshire.gov.uk 

Ffôn: 01437 776651    

 

Amdanom Ni

Rhedir Llyfrgell Gymunedol Trefdraeth ar y cyd mewn partneriaeth gan Weithgor Llyfrgell Trefdaeth a Chyngor Sir Penfro.

 

Mae holl Lyfrgelloedd Sir Benfro ar gau hyd nes yr hysbysir fel arall.

Mae hyn oherwydd argyfwng Coronafeirws.

 

I gael y wybodaeth ddiweddaraf, ewch i:

www.sir-benfro.gov.uk/llyfrgelloedd-a-diwylliant

neu

www.facebook.com/PembrokeshireLibraryService

 

Am ragor o gyngor a gwybodaeth am y Coronafeirws, ewch i:

www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

 

Oriau Agor

 Dydd Llun 9.30am - 12.30pm
 Dydd Mercher 12.30pm - 6pm
 Dydd Gwener 10am - 2pm
 Dydd Sadwrn 9.30am - 12.30pm
 

Cyfleusterau

Wi-fi rhad ac am ddim ar ofyn. (Sylwer mai rhwng 12.30pm a 5pm yn unig y mae wi-fi ar gael ar ddydd Mercher. Nid yw ar gael rhwng 5pm a 6pm))

2 gyfrifiadur cyhoeddus gyda mynediad rhad ac am ddim i'r rhyngrwyd, Microsoft Office a sganiwr

 

Be’ sy’ ’Mlaen

Cyrsiau trwy gyfrwng y Gymraeg. Er mwyn rhedeg cwrs mae angen isafswm o bobl i gymryd rhan. Ein nod yw darparu cyrsiau dwyieithog ble mae’n ymarferol bosibl. Pan fyddwch yn gofyn am gymryd rhan mewn cwrs, byddwn yn gofyn i chi os hoffech chi gymryd rhan yn Gymraeg yn unig. Byddwn yn darparu cyrsiau mewn Cymraeg yn unig pan fydd y niferoedd wedi cyrraedd yr isafswn sydd ei angen i redeg cwrs.

ID: 438, revised 25/03/2020