Llyfrgelloedd Sir Benfro

Llyfrgell, Oriel a Gwybodaeth i Dwristiaid Newydd Hwlffordd

Ym mis Ionawr 2017, dechreuodd y gwaith ar gynllun uchelgeisiol i drawsnewid cyn farchnad dan do Glanyrafon yn Hwlffordd yn Llyfrgell ac Oriel newydd y Sir.

Mae’r prosiect o ganlyniad i bartneriaeth gyffrous rhwng Cyngor Sir Penfro, Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Bydd y cyfleuster newydd yn darparu gwybodaeth i dwristiaid; parth Hwb Bywyd – gyda mynediad i wybodaeth ariannol a iechyd – yn ogystal â siop goffi a llyfrgell ‘chwarae a darganfod’ i blant.

Yn y cyfamser, bydd yr Oriel yn arddangos gwaith celf o gasgliadau’r Llyfrgell Genedlaethol.

Mae disgwyl y bydd y prosiect  yn gweithredu fel catalydd ar gyfer adfywio Hwlffordd drwy ddenu ymwelwyr i’r arddangosfeydd o ansawdd uchel fydd yn cael eu harddangos ar y safle.

Mae’r arian ar gyfer y cynllun yn cynnwys dros £285,000 gan Lywodraeth Cymru i ddatblygu Llyfrgell newydd y Sir a £90,000 tuag at ddodrefnu’r oriel gan Sefydliad Wolfson – elusen sy’n cefnogi gwyddoniaeth, meddygaeth, y celfyddydau ac addysg.

Dechreuodd contractwyr lleol, WB Griffiths and Son Limited, ar y gwaith galluogi ym mis Rhagfyr 2016 a rhagwelir y bydd y cyfleuster newydd yn agor erbyn diwedd 2018.

Dewch yn ôl i’r dudalen hon er mwyn cael y wybodaeth a’r newyddion diweddaraf.

Cyrsiau trwy gyfrwng y Gymraeg. Er mwyn rhedeg cwrs mae angen isafswm o bobl i gymryd rhan. Ein nod yw darparu cyrsiau dwyieithog ble mae’n ymarferol bosibl. Pan fyddwch yn gofyn am gymryd rhan mewn cwrs, byddwn yn gofyn i chi os hoffech chi gymryd rhan yn Gymraeg yn unig. Byddwn yn darparu cyrsiau mewn Cymraeg yn unig pan fydd y niferoedd wedi cyrraedd yr isafswn sydd ei angen i redeg cwrs.

ID: 3123, revised 14/05/2018