Llyfrgelloedd Sir Benfro

Llyfrgell Neyland

Hwb Cymunedol Neyland
Stryd John
Neyland
Sir Benfro
SA73 1TH

e-bost neylandlibrary@pembrokeshire.gov.uk

Ffôn: 01437 775131      

Oriau Agor

Agored+ ar gael 

Dydd Mawrth:   10:00am - 1:00pm and 2:00pm - 4:00pm

Dydd Gwener:  10:00am - 1:00pm and 2:00pm - 4:00pm

Dydd Sadwrn:  10:00am - 1:00pm 

Archebu a Chasglu 

Cyfleusterau

  • Ardal yn y llyfrgell i blant a phobl ifanc
  • 7 cyfrifiadur gyda mynediad rhad ac am ddim i'r rhyngrwyd Microsoft Office a sganiwr
  • Peiriant llungopïo
  • Argraffydd lliw
  • Toiled / toiled anabl / cyfleusterau newid cewynnau babanod
  • Mynediad anabl / cadair olwyn

Cyrsiau trwy gyfrwng y Gymraeg. Er mwyn rhedeg cwrs mae angen isafswm o bobl i gymryd rhan. Ein nod yw darparu cyrsiau dwyieithog ble mae’n ymarferol bosibl. Pan fyddwch yn gofyn am gymryd rhan mewn cwrs, byddwn yn gofyn i chi os hoffech chi gymryd rhan yn Gymraeg yn unig. Byddwn yn darparu cyrsiau mewn Cymraeg yn unig pan fydd y niferoedd wedi cyrraedd yr isafswn sydd ei angen i redeg cwrs.

ID: 439, revised 24/05/2024