COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Llyfrgelloedd Sir Benfro

Llyfrgell Neyland

Hwb Cymunedol Neyland
Stryd John
Neyland
Sir Benfro
SA73 1TH

E-bost neylandlibrary@pembrokeshire.gov.uk

Ffôn: 01437 775131    

 

Diweddariad Wybodaeth Coronafeirws

Mae Llyfrgell Neyland yn gweithredu’r gwasanaethau canlynol ar hyn o bryd:

  • Ymweliadau â'r Llyfrgell
  • Cyfrifiaduron ar gyfer y cyhoedd
  • Archebu a Chasglu

Am fwy o wybodaeth, ewch i sir-benfro.gov.uk/llyfrgelloedd-yn-ailagor

 

Dyddiadau Cau dros y Nadolig

Bydd Llyfrgell Neyland yn cau ddydd Gwener 24 Rhagfyr am 4pm a bydd yn agor yn ôl yr arfer ddydd Mawrth 4 Ionawr 2022

Oriau Agor

Dydd Mawrth 10am - 1pm & 2pm - 4pm
Dydd Gwener 10am - 1pm & 2pm - 4pm
Dydd Sadwrn 10am - 1pm
 

O ganlyniad i ragofalon COVID-19 a sefyllfaoedd sy'n newid yn gyflym, bydd rhai o'n gwasanaethau’n gyfyngedig neu ni fyddant ar gael ar hyn o bryd.

Ffoniwch neu anfonwch e-bost ymlaen llaw i wirio.

Gallwch hefyd anfon neges Facebook atom.     

Cyfleusterau

Ardal yn y llyfrgell i blant a phobl ifanc

7 cyfrifiadur gyda mynediad rhad ac am ddim i'r rhyngrwyd Microsoft Office a sganiwr

Peiriant llungopïo

Argraffydd lliw

Toiled / toiled anabl / cyfleusterau newid cewynnau babanod

Mynediad anabl / cadair olwyn

Be’ sy’ ’Mlaen

Cyrsiau trwy gyfrwng y Gymraeg. Er mwyn rhedeg cwrs mae angen isafswm o bobl i gymryd rhan. Ein nod yw darparu cyrsiau dwyieithog ble mae’n ymarferol bosibl. Pan fyddwch yn gofyn am gymryd rhan mewn cwrs, byddwn yn gofyn i chi os hoffech chi gymryd rhan yn Gymraeg yn unig. Byddwn yn darparu cyrsiau mewn Cymraeg yn unig pan fydd y niferoedd wedi cyrraedd yr isafswn sydd ei angen i redeg cwrs.

ID: 439, revised 29/11/2021