COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Llyfrgelloedd Sir Benfro

Llyfrgell Neyland

Stryd St Clement
Neyland
Sir Benfro
SA73 1SH

E-bost neylandlibrary@pembrokeshire.gov.uk

Ffôn: 01437 775131    

 

Mae holl Lyfrgelloedd Sir Benfro ar gau hyd nes yr hysbysir fel arall.

Mae hyn oherwydd argyfwng Coronafeirws.

 

I gael y wybodaeth ddiweddaraf, ewch i:

www.sir-benfro.gov.uk/llyfrgelloedd-a-diwylliant

neu

www.facebook.com/PembrokeshireLibraryService

 

Am ragor o gyngor a gwybodaeth am y Coronafeirws, ewch i:

www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

 

Oriau Agor

 Dydd Llun 9.15am - 1.15pm & 2pm - 4.45pm
 Dydd Mawrth 9.15am - 1.15pm & 2pm - 4.45pm
 Dydd Mercher 9.15am - 1.15pm & 2pm - 4.45pm
 Dydd Iau 9.15am - 1.15pm & 2pm - 4.45pm
 Dydd Gwener 9.15am - 1.15pm & 2pm - 4.45pm
 Dydd Sadwrn 10am - 12pm
 

Cyfleusterau

Ardal yn y llyfrgell i blant a phobl ifanc

7 cyfrifiadur gyda mynediad rhad ac am ddim i'r rhyngrwyd Microsoft Office a sganiwr

Peiriant llungopïo

Argraffydd lliw

Toiled / toiled anabl / cyfleusterau newid cewynnau babanod

Mynediad anabl / cadair olwyn

 

Be’ sy’ ’Mlaen

Cyrsiau trwy gyfrwng y Gymraeg. Er mwyn rhedeg cwrs mae angen isafswm o bobl i gymryd rhan. Ein nod yw darparu cyrsiau dwyieithog ble mae’n ymarferol bosibl. Pan fyddwch yn gofyn am gymryd rhan mewn cwrs, byddwn yn gofyn i chi os hoffech chi gymryd rhan yn Gymraeg yn unig. Byddwn yn darparu cyrsiau mewn Cymraeg yn unig pan fydd y niferoedd wedi cyrraedd yr isafswn sydd ei angen i redeg cwrs.

ID: 439, revised 25/03/2020