Llyfrgelloedd Sir Benfro

Llyfrgell Tyddewi

Neuadd y Ddinas
Tyddewi
Sir Benfro
SA62 6SD

e-bost: stdavidslibrary@pembrokeshire.gov.uk

Ffôn:  01437 721170  

Amserau Agor

Dydd Mawrth: 10:00am - 1:00pm a 2:00pm - 5:00pm

Dydd Iau: 10:00am - 1:00pm a 2:00pm - 5:00pm

Dydd Sadwrn: 10:00am - 12:00pm

Archebu a Chasglu 

Cyfleusterau

  • Llyfrau ffuglen a ffeithiol
  • Detholiad o lyfrau print bras a llyfrau llafar ar gael
  • Un cyfrifiadur gyda mynediad am ddim i'r rhyngrwyd a Microsoft Office
  • Llungopïwr

Cyrsiau trwy gyfrwng y Gymraeg. Er mwyn rhedeg cwrs mae angen isafswm o bobl i gymryd rhan. Ein nod yw darparu cyrsiau dwyieithog ble mae’n ymarferol bosibl. Pan fyddwch yn gofyn am gymryd rhan mewn cwrs, byddwn yn gofyn i chi os hoffech chi gymryd rhan yn Gymraeg yn unig. Byddwn yn darparu cyrsiau mewn Cymraeg yn unig pan fydd y niferoedd wedi cyrraedd yr isafswn sydd ei angen i redeg cwrs.

ID: 2642, revised 05/04/2024