Llyfrgelloedd Sir Benfro

Llyfrgell Tyddewi

Neuadd y Ddinas
Tyddewi
Sir Benfro
SA62 6SD

E-bost: stdavidslibrary@pembrokeshire.gov.uk

Ffôn:  01437 721170 

 

Diweddariad Wybodaeth Coronafeirws

Mae Llyfrgell Tyddewi yn gweithredu’r gwasanaethau canlynol ar hyn o bryd:

  • Ymweliadau â'r Llyfrgell
  • Cyfrifiaduron ar gyfer y cyhoedd
  • Archebu a Chasglu

Am fwy o wybodaeth, ewch i sir-benfro.gov.uk/llyfrgelloedd-yn-ailagor

 Amserau Agor

Dydd Mawrth 10:00am - 1:00pm & 2:00pm - 5:00pm
Dydd Iau 10:00am - 1:00pm & 2:00pm - 5:00pm

 

O ganlyniad i ragofalon COVID-19 a sefyllfaoedd sy'n newid yn gyflym, bydd rhai o'n gwasanaethau’n gyfyngedig neu ni fyddant ar gael ar hyn o bryd.

Ffoniwch neu anfonwch e-bost ymlaen llaw i wirio.

Gallwch hefyd anfon neges Facebook atom.

Cyfleusterau

Llyfrau ffuglen a ffeithiol

Detholiad o lyfrau print bras a llyfrau llafar ar gael

Un cyfrifiadur gyda mynediad am ddim i'r rhyngrwyd a Microsoft Office

Llungopïwr

 

Beth Sy'n Digwydd

Cyrsiau trwy gyfrwng y Gymraeg. Er mwyn rhedeg cwrs mae angen isafswm o bobl i gymryd rhan. Ein nod yw darparu cyrsiau dwyieithog ble mae’n ymarferol bosibl. Pan fyddwch yn gofyn am gymryd rhan mewn cwrs, byddwn yn gofyn i chi os hoffech chi gymryd rhan yn Gymraeg yn unig. Byddwn yn darparu cyrsiau mewn Cymraeg yn unig pan fydd y niferoedd wedi cyrraedd yr isafswn sydd ei angen i redeg cwrs.

ID: 2642, revised 12/01/2022