Llyfrgelloedd Sir Benfro

Llyfrgell Tyddewi

Neuadd y Ddinas
Tyddewi
Sir Benfro
SA62 6SD

E-bost: stdavidslibrary@pembrokeshire.gov.uk

Ffôn:  01437 721170 

 

Cau Dros y Nadolig

Bydd Llyfrgell Tyddewi yn cau am 4pm ddydd Mawrth 24 Rhagfyr ac yn ailagor am 10am ddydd Iau 2 Ionawr.

 

Amserau Agor

Dydd Mawrth 10:00am - 1:00pm & 2:00pm - 5:00pm
Dydd Iau 10:00am - 1:00pm & 2:00pm - 5:00pm
Dydd Sadwrn 10:00am - 12:00pm

 

Cyfleusterau

Llyfrau ffuglen a ffeithiol

Detholiad o lyfrau print bras a llyfrau llafar ar gael

Detholiad o DVDs i'w llogi

Un cyfrifiadur gyda mynediad am ddim i'r rhyngrwyd a Microsoft Office

Llungopïwr

 

Beth Sy'n Digwydd

Cyrsiau trwy gyfrwng y Gymraeg. Er mwyn rhedeg cwrs mae angen isafswm o bobl i gymryd rhan. Ein nod yw darparu cyrsiau dwyieithog ble mae’n ymarferol bosibl. Pan fyddwch yn gofyn am gymryd rhan mewn cwrs, byddwn yn gofyn i chi os hoffech chi gymryd rhan yn Gymraeg yn unig. Byddwn yn darparu cyrsiau mewn Cymraeg yn unig pan fydd y niferoedd wedi cyrraedd yr isafswn sydd ei angen i redeg cwrs.

ID: 2642, revised 10/12/2019