Llygredd Golau

Llygredd Golau

Mae golau artiffisial wedi dod yn hanfodol yn ein cymdeithas fodern a byddwn yn ei ddefnyddio ar gyfer llawer o bethau gwahanol:

  • I oleuo ein strydoedd a ffyrdd liw nos
  • Fel ffordd o ddiogelu ein cartrefi a busnesau
  • I gynyddu’r oriau gallwn wneud chwaraeon yn yr awyr agored

Fodd bynnag, mae’r cynnydd mewn defnyddio goleuadau wedi arwain at broblemau. Fe all goleuni yn y lle anghywir ar yr adeg anghywir fod yn ymwthiol a bu cynnydd yn nifer y cwynion a gaiff awdurdodau lleol ynghylch llygredd golau yn ystod y blynyddoedd diwethaf. 

ID: 2405, adolygwyd 02/02/2023