Llygredd Golau

Beth yw effaith llygredd golau?

Fe all llygredd golau fod yn ymwthiol dros ben a gall achosi problemau sylweddol i’r rhai sy’n dioddef ohono. Nid yn unig y mae’n gallu niweidio ansawdd bywyd y dioddefwyr mae’n gallu, er enghraifft, darfu ar gwsg pan fydd yn taflu i gartrefi pobl, ac mae hefyd:

·       yn ymyrryd at sut welwn awyr y nos;

·       yn gwastraffu ynni ac, felly, yn gwastraffu adnoddau ac arian;

·       yn gallu effeithio ar ecoleg a bywyd gwyllt ardal, ac effeithio ar batrymau ymddygiadol mamolion, adar, trychfilod a physgod. 

ID: 2408, adolygwyd 18/09/2017