Llygredd Golau

Beth yw ffynonellau llygredd golau?

Fe all ffynonellau llygredd golau gynnwys:

·       Goleuadau diogeledd sy’n goleuo adeiladau a’u hamgylchoedd

·       Llifoleuadau sy’n cael eu defnyddio i oleuo lleiniau gemau, canolfannau adloniant ac adeiladau

·       Goleuadau stryd

·       Golau hysbysebu ac arddangos 

ID: 2407, adolygwyd 18/09/2017