Llygredd Golau

Beth yw ffynonellau llygredd golau?

Fe all ffynonellau llygredd golau gynnwys:

  • Goleuadau diogeledd sy’n goleuo adeiladau a’u hamgylchoedd
  • Llifoleuadau sy’n cael eu defnyddio i oleuo lleiniau gemau, canolfannau adloniant ac adeiladau
  • Goleuadau stryd
  • Golau hysbysebu ac arddangos 
ID: 2407, adolygwyd 12/09/2022