COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Llygredd Golau

Beth yw ffynonellau llygredd golau?

Fe all ffynonellau llygredd golau gynnwys:

·       Goleuadau diogeledd sy’n goleuo adeiladau a’u hamgylchoedd

·       Llifoleuadau sy’n cael eu defnyddio i oleuo lleiniau gemau, canolfannau adloniant ac adeiladau

·       Goleuadau stryd

·       Golau hysbysebu ac arddangos 

ID: 2407, adolygwyd 18/09/2017