COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Llygredd Golau

Beth yw llygredd golau?

Yn ôl pob tebyg, y ffordd orau o ddisgrifio llygredd golau yw golau artiffisial sy’n cael goleuo, neu lygru, ardaloedd na fwriadwyd eu goleuo.

Mae llygredd golau’n cynnwys amryw elfennau:

·       Golau’n tresmasu – goleuni’n gollwng y tu hwnt i derfyn yr eiddo lle mae’r golau, weithiau’n taflu trwy ffenestri a llenni.

·       Golau tanbaid - disgleirdeb annifyr golau o’i weld o flaen cefndir tywyllach.

·       Gwrid yr awyr - y gwrid pinc neu oren sydd i’w weld am filltiroedd o gwmpas trefi a dinasoedd oherwydd gwasgaru golau artiffisial gan lwch a defnynnau dŵr yn yr awyr.

ID: 2406, adolygwyd 18/09/2017