COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Llygredd Golau

Beth yw’r gyfraith o ran llygredd golau?

Mae adran 102 o Ddeddf Cymdogaethau Glân a’r Amgylchedd 2005 yn diwygio adran 79 o Ddeddf Gwarchod yr Amgylchedd 1990 i gynnwys niwsans o olau artiffisial. Fodd bynnag, eithriwyd eiddo penodol o’r ddeddfwriaeth. Hwn yw eiddo sy’n cael ei ddefnyddio’n bennaf ar gyfer cludiant ac eiddo lle mae angen goleuni llachar am resymau diogelwch a sicrwydd, gan gynnwys:

·       Meysydd awyr

·       Eiddo rheilffyrdd

·       Gorsafoedd bysiau a chyfleusterau cysylltiedig

·       Goleudai

·       Carcharau

·       Cyfleusterau amddiffyn

Mae’r gyfraith hefyd yn cydnabod yr angen am oleuadau diogelu masnachol a llifoleuo cyfleusterau chwaraeon ‘perthnasol’ (ond nid y rhai ar eiddo cartref) a, thra bo Adran Diogelu’r Cyhoedd yn gallu ymchwilio i gwynion yn erbyn niwsans o’r mathau hyn o oleuadau, mae gan weithredwyr y cyfleusterau hyn amddiffyniad ‘dull ymarferol gorau’ yn y gyfraith. Fodd bynnag, mae disgwyl eto iddynt ddefnyddio golau artiffisial yn gyfrifol gan ystyried amgylchiadau lleol. 

ID: 2410, adolygwyd 18/09/2017