Llywodraethiant Gwybodaeth

Llywodraethu Gwybodaeth

Mae Llywodraethu Gwybodaeth yn ymwneud â sut mae'r Cyngor yn defnyddio ac yn edrych ar ôl gwybodaeth a'ch data personol. Mae'n gosod y safonau, yr egwyddorion a'r arfer gorau a fydd yn cael eu mabwysiadu er mwyn sicrhau bod y wybodaeth sydd gennym yn gywir ac yn cael ei thrin yn gyfreithlon, yn ddiogel ac yn effeithlon.

Mae'r tîm Llywodraethu Gwybodaeth a Chwynion yn ymgymryd â'r swyddogaethau canlynol:-

 

 

ID: 461, adolygwyd 08/05/2024