COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Llywodraethiant Gwybodaeth

Llywodraethu Gwybodaeth

Mae Llywodraethu Gwybodaeth yn ymwneud â sut mae'r Cyngor yn defnyddio ac yn edrych ar ôl gwybodaeth a'ch data personol. Mae'n gosod y safonau, yr egwyddorion a'r arfer gorau a fydd yn cael eu mabwysiadu er mwyn sicrhau bod y wybodaeth sydd gennym yn gywir ac yn cael ei thrin yn gyfreithlon, yn ddiogel ac yn effeithlon.

Mae'r tîm Llywodraethu Gwybodaeth a Chwynion yn ymgymryd â'r swyddogaethau canlynol:-

 

 

ID: 461, adolygwyd 10/08/2021