Llywodraethiant Gwybodaeth

Cysylltu â'r Tîm Llywodraethu Gwybodaeth

Diogelu Data a Chwynion

Dataprotection@pembrokeshire.gov.uk

Ceisiadau Gwrthrych am Wybodaeth/Mynediad i Gofnodion

accesstorecords@pembrokeshire.gov.uk

Ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth

foi@pembrokeshire.gov.uk

Cwynion - Gofal Cymdeithasol

socialcarecomplaints@pembrokeshire.gov.uk

Cwynion - Corfforaethol

corporatecomplaints@pembrokeshire.gov.uk

 
ID: 469, adolygwyd 24/02/2023