Llywodraethwyr Ysgol

Cysylltwch â Tîm Cefnogi'r Llywodraethwyr

Rheolwr - Steve Stretch

Mae Steve yn arwain y tîm gan gynnwys rhoi cefnogaeth a chyngor i lywodraethwyr ar weithdrefnau corff llywodraethol a rheoliadau Llywodraeth Cymru. 

Mae Steve yn gweithio'n agos ag ymgynghorwyr her ar agweddau gwella ysgol, yn taenu gwybodaeth a chyfarwyddyd, yn arwain ambell gwrs hyfforddi i lywodraethwyr ac yn ysgrifennu deunyddiau hyfforddiant. Mae'n gyfrifol am sefydlu Cyrff Llywodraethol dros dro ysgolion newydd, mynychu eu cyfarfodydd a chefnogi ysgolion sy'n ystyried trefniadau ffederasiwn.   

Mae cyfrifoldebau eraill Steve yn cynnwys Cau Ysgolion mewn Argyfwng.

Ffôn: (01437) 775132

E-bost: steve.stretch@pembrokeshire.gov.uk    

 

Charlie Blythe - Swyddog Gweinyddol

Mae Charlie yn cefnogi'r Rheolwr gyda'r gwaith beunyddiol o redeg y Gwasanaeth Cynnal Llywodraethwyr. Yn ogystal â chynnig cyngor, cymorth a gwybodaeth i lywodraethwyr, mae hefyd yn mynychu nifer o gyfarfodydd cyrff llywodraethol fel clerc cofnodion.

Mae Charlie yn paratoi rhaglenni cyfarfodydd, agendau a dogfennau eraill, ac mae'n gyfrifol am oruchwylio'r gwaith o gynhyrchu cofnodion, adroddiadau a rhaglenni hyfforddiant. Mae hi hefyd yn cynnal a diweddaru'r we.

Ffôn : ( 01437 ) 775103

E-Bost : Charlotte.Blythe@pembrokeshire.gov.uk

 

Jane Logan a Jane Stiles - Cynorthwywyr Gweinyddol

Jane a Jane yw Cynorthwywyr Gweinyddol Gwasanaethau Cynnal Llywodraethwyr, ac maent yn cefnogi'r Rheolwr a'r Swyddog Gweinyddol gyda'u gwaith. Mae Jane a Jane yn gweithredu fel clerciau cofnodion i sawl gorff llywodraethol ac maent yn paratoi'r pecynnau ar gyfer holl gyfarfodydd tymhorol cyrff llywodraethol llawn. Maent yn gyfrifol am baratoi'r rhaglen hyfforddiant, ac yn gofalu fod yr holl hyfforddiant i lywodraethwyr, gan gynnwys trefnu sesiynau hunan-adolygu a hyfforddiant pwrpasol, yn cael eu gweinyddu'n effeithiol, ac maent hefyd yn cynnal a diweddaru holl gofnodion hyfforddiant llywodraethwyr. 

Mae Jane a Jane yn cynnal cronfa data aelodaeth cyrff llywodraethol, ac maent yn cynorthwyo'r tîm trwy gynnig cyngor, cymorth a chyfarwyddyd i lywodraethwyr.  

Ffôn: (01437) 775939

E-bost: GSSAdmin@pembrokeshire.gov.uk 

 

Cyfeiriad Post

Gwasanaethau Cynnal Llywodraethwyr 
Gwasanaethau Addysg
2A Adain y GogleddNeuadd y Sir
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 1TP

ID: 1263, adolygwyd 09/04/2018