Llywodraethwyr Ysgol

Gwasanaethau Cynnal Llywodraethwyr

Mae gan y Cyngor Sir ddyletswydd statudol i ddarparu cyngor, cefnogaeth a hyfforddiant i gyrff llywodraethu mewn pob ysgol ac i bob llywodraethwr ysgol unigol. Mae Gwasanaethau Cynnal Llywodraethwyr yn darparu gwasanaethau gweinyddol ar gyfer cyfarfodydd Cyrff Llywodraethu ac mae’n dosbarthu gwybodaeth a chyfarwyddyd ysgrifenedig. Gall llywodraethwyr ysgol ddod o hyd i wybodaeth neu gyngor unrhyw amser drwy linell cymorth neu gydag e-bost. Fe gynigir rhaglen hyfforddiant cynhwysfawr bob tymor ac mae hyfforddiant wedi’i teilwro ar gael ar gyfer cyrff llywodraethu unigol.  Yn ychwanegol, mae gwybodaeth ar gael drwy'r wefan hon.  Defnyddiwch y ddewislen llywio ar y chwith i fwrw golwg ar y wybodaeth.

ID: 1243, adolygwyd 15/11/2017