Llywodraethwyr Ysgol

Rhaglen Hyfforddi Llywodraethwyr

Croeso i’n tudalennau hyfforddiant ar-lein sy’n sôn am y flwyddyn academaidd nesaf.

Trwy roi mwy o rybudd cyrsiau sy’n dod, gobeithiwn y bydd cyrff llywodraethol yn ei chael yn rhwyddach trafod a fyddant yn cael eu cynrychioli ar gwrs a gall llywodraethwyr unigol drefnu mynychu hyfforddiant. Gall hyn gynnwys dewis mynychu cwrs mewn teulu o ysgolion heblaw eu hysgol eu hunain os yw hyn yn fwy cyfleus.

Caiff pob un o’r cyrsiau a drefnwyd ar gyfer y flwyddyn nesaf eu rhestru. Mae hyn yn cynnwys y rhai a gynhaliwn bob tymor, y rhai a gynigiwn i wahanol deuluoedd ysgolion bob tymor a’r rhai a gynhaliwn unwaith yn unig yn ystod y flwyddyn. Os byddwn yn trefnu cyrsiau ychwanegol, bydd llywodraethwyr yn cael clywed drwy e-bost, ar ein gwefan neu yng nghyfarfod eu corff llywodraethol.

Yr hyn na chaiff ei restru yw’r hyfforddiant y gallwn ei wneud ar gyfer eich corff llywodraethol yn eich ysgol. Rhaid i ni gyfyngu hyn i’r cyrsiau hynny all helpu’r corff llywodraethol weithio’n well e.e. adolygu defnyddio pwyllgorau, neu hunanadolygu gyda chymorth o sut mae’r corff llywodraethol yn gweithio. Pan fo rhoi gwybodaeth neu wella dealltwriaeth llywodraethwyr o fater yn brif ddiben cwrs, gofynnwn i lywodraethwyr fynd ar gwrs gyda llywodraethwyr o ysgolion eraill fel eu bod yn gallu elwa ar rannu gwybodaeth.

Lluniwyd y rhaglen:

  • i helpu llywodraethwyr unigol gyda’u swyddogaeth ac
  • i ddatblygu gwaith Corff Llywodraethol cyfan trwy ei helpu gydag adolygu ei waith presennol a chynllunio at y dyfodol.

Rhaglen Hyfforddi a Datblygiad Llywodraethwyr 2017/2018 

Pe bai’n fwy cyfleus mynychu hyfforddiant yn un o’r awdurdodau lleol eraill o fewn Ein Rhanbarth ar Waith (Sir Gâr, Ceredigion, Powys, Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot), mae croeso i chi wneud hynny. Gallwch weld eu rhaglen hyfforddi llywodraethwyr ar wefan ERW.

Archebu Hyforddiant Llywodraethwyr

ID: 1252, adolygwyd 14/08/2017