Maes Awyr Hwlffordd

Maes Awyr Hwlffordd

Mae'r maes awyr bellach yn derbyn ymwelwyr tu hwnt i'r oriau gweithredu cyhoeddedig. 

Archebu Maes Awyr

 Mae Maes Awyr Hwlffordd ar bwys cefnffordd yr A40, dwy filltir yn unig i'r gogledd o Hwlffordd.

Yng nghanol holl harddwch Sir Benfro, cewch hedfan dros fryniau a phantiau cefn gwlad godidog a golygfeydd syfrdanol yr unig Parc Cenedlaethol Arfordirol yn y DU.

Hefyd, ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro fe gewch rai o'r llwybrau arfordirol mwyaf ysgubol yn y DU.

Mae Maes Awyr Hwlffordd wedi cael drwydded gan yr Awdurdod Hedfan Sifil (AHS) ers 1974.

Mae Cyngor Penfro wedi ei ailsefydlu, wedi ymgymryd â rhaglen o ddatblygu cyson, sydd wedi sefydlu'r maes awyr yn gyfleuster o'r radd flaenaf i gynnal busnes a gweithgarwch hedfan yn gyffredinol.

Mae'r maes awyr ym mherchnogaeth lwyr Cyngor Sir Penfro ac yn cael ei weithredu'n gyfan gwbl gan y Cyngor.

 

Gwe-gamera (yn agor mewn tab newydd)

Ar Adeilad y Derfynfa yn edrych mas dros y prif faes parcio 

 

Teithiau pleser

Adain sefydlog

Ewch lan gyda Gwyndaf a'i dîm yn FlyWales (yn agor mewn tab newydd).

Ffôn: 01437 760822           

 

Gwersi hedfan

Adain sefydlog

Ewch lan gyda Gwyndaf a'i dîm yn FlyWales.

Ffôn: 01437 760822              

 

Cysylltwch â ni

Yr Ystafell Reoli,
Maes Awyr Hwlffordd,
Heol Abergwaun,
Hwlffordd. SA62 4BN

Ffôn: (+44) 01437 765283 o 08.30 hyd 16.30 ddydd Llun i Gwener

e-bost: hwest.airport@pembrokeshire.gov.uk

Ffacs: 01437 769246

 

ID: 206, adolygwyd 28/11/2023