Maes Awyr Hwlffordd

Maes Awyr Hwlffordd

Mae'r maes awyr ond yn derbyn ymwelwyr yn ystod ein horiau gweithredu sydd wedi'u cyhoeddi, sef 08:30  – 16:30 ddydd Llun i ddydd Gwener, heb gynnwys gwyliau banc, hyd nes y clywir yn wahanol.Mae caniatâd ymlaen llaw (PPR) yn hanfodol.

 Mae Maes Awyr Hwlffordd ar bwys cefnffordd yr A40, dwy filltir yn unig i'r gogledd o Hwlffordd.

Yng nghanol holl harddwch Sir Benfro, cewch hedfan dros fryniau a phantiau cefn gwlad godidog a golygfeydd syfrdanol yr unig Parc Cenedlaethol Arfordirol yn y DU.

Hefyd, ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro fe gewch rai o'r llwybrau arfordirol mwyaf ysgubol yn y DU.

Mae Maes Awyr Hwlffordd wedi cael drwydded gan yr Awdurdod Hedfan Sifil (AHS) ers 1974.

Mae Cyngor Penfro wedi ei ailsefydlu, wedi ymgymryd â rhaglen o ddatblygu cyson, sydd wedi sefydlu'r maes awyr yn gyfleuster o'r radd flaenaf i gynnal busnes a gweithgarwch hedfan yn gyffredinol.

Mae'r maes awyr ym mherchnogaeth lwyr Cyngor Sir Penfro ac yn cael ei weithredu'n gyfan gwbl gan y Cyngor.

Gwe-gamera
Ar Adeilad y Derfynfa yn edrych mas dros y prif faes parcio 

 

Teithiau pleser

Adain sefydlog

Ewch lan gyda Gwyndaf a'i dîm yn FlyWales.

Ffôn: 01437 760822           

    

Gwersi hedfan

Adain sefydlog

Ewch lan gyda Gwyndaf a'i dîm yn FlyWales.

Ffôn: 01437 760822             

 

Cysylltwch â ni:    

Yr Ystafell Reoli,
Maes Awyr Hwlffordd,
Heol Abergwaun,
Hwlffordd. SA62 4BN

Ffôn: (+44) 01437 765283 o 08.30 hyd 16.30 ddydd Llun i Gwener

Amserau eraill 01437 760822 ar gyfer y Clwb Hedfan

E-bost: hwest.airport@pembrokeshire.gov.uk

Ffacs: 01437 769246

 

ID: 206, adolygwyd 17/06/2021