Maes Awyr Hwlffordd

Cyfleusterau'r Maes Awyr

Rhedfeydd

 Nif

TORA

LDA

ASDA

3 1199m 1202 1199
21 1199m 1267 1199
9 828m 798 1035
27 798m 798 1005

Radio

Yr amledd yw 122.205

Yr arwydd galw yw 'Haverfordwest radio'

Tanwydd

 Jet A1 dal hyd at 72,000 o litrau, 8,200 o litrau ar olwynion, codi tanwydd llinell agored a than bwysedd

Avgas dal hyd 44,000 o litrau, pwmp hunanwasanaeth a modd gwneud gyda thancer

Landio yn rhad ac am ddim gyda 60+ litrau o Avgas

Gwasanaethau Achub ac Ymladd Tân 

Rydym yn gweithredu ar RFS Categori 1 gyda'r gallu i gynyddu i Gategori 2 mewn ymateb i gais. Gallwn dderbyn awyrennau Categori 3 o dan 'peidio â chodi tâl'

Mae ein fflyd cerbydau diffodd tân yn cynnwys:

 

 Disgrifiad

Tân 1

Tân 2

Math o gerbyd Isuzu TACR 3 Isuzu TACR 3
Cynhwysedd dŵr (mewn litrau) 600 600
Math o ewyn a chynhwysedd
(mewn litrau)
Jetfoam 3% 42L Jetfoam 3% 42L
Llinell ochr cyfradd gollwng (litrau/mun) 225 225

CO2 a gludir (kg)

5 2
Math o bowdr a chynhwysedd Monnex 96kg Monnex 80kg

 Goleuadau

RHEDFA (dynodydd)

21

APAPI Dwysedd isel Dwysedd isel
Ymyl y rhedfa Dwysedd isel Dwysedd isel
Trothwy Dwysedd isel Dwysedd isel
Diwedd Dwysedd isel Dwysedd isel
Ymyl yr atredfa Ôl-adlewyrchol Ôl-adlewyrchol
Hosanau gwynt
wedi'u goleuo
Oes Oes
Llifoleuadau Rhwng awyrendai 1,3 a 4 Rhwng awyrendai 1,3 a 4
Golau tywys Oes, fflachio'n wyrdd ‘HW' Oes, fflachio'n wyrdd ‘HW'

 Awyrendai

Mae gennym ystod o awyrendai ar gael ar gyfer parcio dros nos. 

 Caffi

Mae Caffi Propellers ar agor bob dydd o'r wythnos fel arfer 8:30-16:00 Dydd Llun-Dydd Sadwrn a 9:00 tan 16:00 dydd Sul

Mae Caffi yn cynnig amrywiaeth o fwyd a diod twym ac oer, yn cynnwys brecwast mawr ei glod drwy'r fro

 

ID: 209, adolygwyd 22/08/2023