Maes Awyr Hwlffordd

Gwybodaeth i Beilotiaid

Lleoliad

  • Ein lleoliad yw N51 50.02  W004 57.63
  • O Ben Caer (STU 113.10) 
    rydym 167 gradd ar 10.1 NM
  • O Aberhonddu (BCN 117.45)
    rydym 280 gradd ar 63.4 NM

Rhedfeydd

 No.

TORA

LDA

ASDA

3

1199m

1202

1199

21

1199m

1267

1199

9

828m

798

1035

27

798m

798

1005

Radio

Yr amledd yw 123.605

Yr arwydd galw yw 'Haverfordwest radio'

Gwasnaeth

Rydym yn gweithredu gwasanaeth awyr/daear

Cynllun

Am Siart Cynllun Y Maes Awyr

Oriau Gweithredol

0915 - 1630 amser lleol heblaw gwyliau'r banc. 
Amserau eraill ar gael trwy ofyn.

Amserau gweithredu'r Nadolig a'r Flwyddyn Newydd. Bydd maes awyr Hwlffordd ar gau o ddydd Sadwrn 23 Rhagfyr tan ddydd Mawrth 2 lonawr 2024. Mae PPR ar gael yn ystod yr amseroedd hyn, dilynwch y ddolen archebu maes ar dudalen 1. 

Ni fydd unrhyw danwydd ar gael ar 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 lonawr 2024. 

Taliadau

Ffioedd glanio, taliadau awyrendai a pharcio 

Prisiau tanwydd

AVGAS (60+litr hepgor y ffi glanio £20.00): £2.34 y litr yn cynnwys TAW 

Jet A1: £1.26 y litr yn cynnwys TAW 

Oil: £8.80 y litr TAW yn ychwaneg

Cyfyngiadau lleol ar sŵn

Ceisiwch beidio â hedfan uwchben stablau marchogaeth i'r gogledd o'r rhedfa 09/27 a chadw eich lle yn y cylch wrth ddod gyda'r gwynt.

Ardaloedd Peryglus

I'r gogledd mae gennyn y cofadeiladau D201 a D202

DACS: Gwybodaeth Aber-porth 119.650 Mhz

DAAIS: Gwybodaeth Gorllewin Cymru 122.150 Mhz

Ffôn: 01239 813219

Cofnod AIC: D201 D202 complex

Hwn yw'r AIC, wedi ei agor sgroliwch i lawr i gael y map

Map: Lliw cyfadeilad D202 - Ddim i ddibenion llywio

I'r de mae gennym yr amrediadau sy'n cynnwys D113, D115, D177 a D118 

D113: DAAIS Gwybodaeth Llundain 124.75 Mhz

Ffôn:

01646 662367 (negeseuon wedi'u recordio ar weithgarwch o 0800 bod bydd)

01646 662336 (dyddiau'r wythnos)

01646 662496 (oriau gwaith syddfa'r maes saethu

01646 662280 (tu allan i oriau swyddfa)

D115: DAAIS Gwybodaeth Llundain 124.75 Mhz

Ffôn:

01834 870098 (neges wedi'i recordio ar weithgarwch)

01834 870105 (y tŵr rheoli pryd bynnag mae'r maes saethu yn gweithredu)

01834 871282 (oriau swydda eraill)

D117: DAAIS Maes Saethu Pen-bre 122.75 Mhz

Ffôn:

01554 892205

D118: DAAIS Mae saethu Pen-bre 122.75Mhz

Ffôn:

01554 892205

Cofiwch sicrhau eich bod yn gwirio eu gweithgarwc

Gweithdrefnau RT ar gyfer Ardaloedd Peryglus.

Ydych chi'n gwybod beth i'w ddweud? Rhag ofn, edrychwch yma Gweithdrefnau radioteleffoni (RT) ar gyfer (DACS) a (DAAIS)

ID: 208, adolygwyd 07/12/2023