Maethu

Maethau Sir Benfro

Maethu Cymru Sir Benfro yw’r enw newydd ar wasanaeth maethu eich Awdurdod Lleol.

Rydym yn rhan o’r rhwydwaith cenedlaethol o wasanaethau maethu’r 22 Awdurdod Lleol yng Nghymru ac yn cydweithio er mwyn adeiladu gwell dyfodol i blant lleol. Tîm Maethu Cymru Sir Benfro yw eich darparwr maethu lleol a’ch rhwydwaith cefnogi. Nid gwasanaeth maethu arferol mohonom; rydym yn llawer mwy cysylltiedig.

Fel sefydliad nid er elw, rydym wedi ymrwymo i weithio fel tîm gyda gofalwyr maeth er mwyn helpu i adeiladu dyfodol disglair ar gyfer plant ardal Sir Benfro. Rydym yn eu helpu i aros yn eu cynefinoedd cyfarwydd, lle sy’n iawn iddyn nhw.

Er mwyn dod i wybod mwy am faethu yn Sir Benfro, ymweld â’ch gwefan Maethu Cymru leol.    

 

Cysylltwch â Maethu Cymru Sir Benfro

Cyfeiriad: Maethu Cymru Sir Benfro, Gwasanaethau i Gwsmeriaid, Argyle Street, Doc Penfro. SA72 6HL

Rhif Ffôn: 01437 774650

E-bost: FPTadmin@pembrokeshire.gov.uk

ID: 1821, revised 15/07/2021