COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Maethu

Ar bwy y mae angen gofal maeth?

Efallai y bydd rhai plant wedi profi'r canlynol cam-drin (corfforol, meddyliol, rhywiol, emosiynol, seicolegol), esgeulustod, cam-drin domestig, camfanteisio rhywiol.  Beth bynnag yw'r rhesymau, nid oes yna fai ar y plentyn. Mae bob amser angen dod o hyd i ofalwyr maeth ar gyfer pobl ifanc yn eu harddegau a, lle bo hynny'n bosibl, rydym yn ceisio cadw brodyr a chwiorydd gyda'i gilydd.

Yn ogystal â lleoliadau maethu cyffredinol, mae arnom hefyd angen lleoliadau teuluol ar gyfer pobl ifanc sy'n pontio i annibyniaeth, ynghyd â mamau a thadau ifanc a'u babanod.

 

 www.facebook.com/pembsfostering

  fostering@pembrokeshire.gov.uk

  www.maethu.canolbarthagorllewin.cymru/pembrokeshire/

ID: 6573, adolygwyd 04/08/2020