COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Maethu

Grŵp cymorth / boreau coffi i ofalwyr sy’n berthynas/ a benodwyd o dan Orchymyn Gwarcheidiaeth Arbennig

Grŵp cymorth er mwyn cyfarfod â gofalwyr eraill sy’n berthynas o Sir Benfro fel chi, i rannu straeon, cyfleoedd hyfforddi, yn ogystal â chael mynediad at gyngor a chymorth. Cefnogir y gan Steve Lewis, Sean Seymour-Davies a Tracey McCarney o'r gwasanaeth cymorth i deuluoedd a ffrindiau.

 Rydym yn cwrdd ar ail ddydd Mercher pob mis rhwng 11am ac 1pm, gan amrywio'r cyfarfodydd am yn ail rhwng gogledd a de'r sir.

 Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Steve drwy ffonio 07825365150 neu e-bostio steve.lewis@pembrokshire.gov.uk neu drwy ffonio Sean ar 07879448613 neu e-bostio sean.seymour-davies@pembrokeshire.gov.uk

 

ID: 7047, adolygwyd 04/06/2021