COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Maethu

Pa rinweddau y mae arnoch eu hangen i fod yn ofalwr maeth?

A ellwch dawelu sefyllfaoedd gan ddefnyddio hiwmor, neu gael gwared ar bryderon plentyn trwy roi coflaid cysurol?

Y prif rinweddau sy'n gwneud gofalwr maeth effeithiol yw diddordeb gwirioneddol mewn plant a phobl ifanc, ynghyd â ffocws ar fuddiannau gorau'r plentyn. A yw'r canlynol yn eich disgrifio chi:

  • Yn wrandäwr da
  • Yn hyblyg
  • Yn groengaled
  • Yn empathig ac yn meddu ar sgiliau gwrando da
  • Yn meddu ar ddyfalbarhad pan fydd pethau'n anodd
  • Yn amyneddgar ac yn gallu amlygu hiwmor
  • Yn meddu ar sefydlogrwydd a chysondeb yn eich bywyd personol a theuluol
  • Yn gallu arwain a disgyblu plant heb ddefnyddio cosbau corfforol
  • Yn gallu edrych ar eich ôl eich hun yn emosiynol a pharhau'n iach
  • Yn barod i weithio gyda phobl eraill ym mywyd y plentyn, er enghraifft ei rieni biolegol a gweithwyr cymdeithasol, yn ogystal â chefnogi'r plentyn i feithrin ymdeimlad o hunaniaeth sy'n cynnwys ei ddiwylliant, ei iaith a'i grefydd.

 

 www.facebook.com/pembsfostering

  fostering@pembrokeshire.gov.uk

  www.maethu.canolbarthagorllewin.cymru/pembrokeshire/

ID: 6574, adolygwyd 04/08/2020