COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Maethu

Plant Gofalyddion Maeth

Mae bod yn blentyn gofalydd maeth yn gallu bod yn anodd ar brydiau – rydym yn sylweddoli hynny – ond gall fod yn llawn hwyl hefyd.

Byddwn bob amser yn dweud wrth ein gofalyddion maeth taw tasg i’r teulu yw maethu.  Os yw eu plant yn pryderu ynghylch y syniad o fod mewn teulu maeth, yna rhaid iddynt feddwl, gan bwyll, am hyn, gan bwyll, bob amser cyn penderfynu maethu.

Bywyd cyfnewidiol yw bod yn blentyn gofalydd maeth ac ambell waith bydd rhaid ichi gael cyngor er mwyn dod i ben â rhai sefyllfaoedd anodd.  Rydym yn dymuno sicrhau eich bod yn elwa ar fanteision bod yn rhan o deulu maeth, a’ch bod hefyd yn gallu dod i ben â’r sefyllfa pan fydd pethau’n fwy anodd ichi.  Ar ben hynny mae arnom angen sicrhau eich bod yn cael dweud eich dweud, a bod rhywun yn barod i wrando arnoch.

  


Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Maethu Sir Benfro,
Tîm Lleoli â Theuluoedd,
Gwasanaethau i Gwsmeriaid
Argyle Street, 
Doc Penfro. 
SA72 6HL. 

Ffôn: 01437 774650

  www.facebook.com/pembsfostering

  fostering@pembrokeshire.gov.uk

  www.maethu.canolbarthagorllewin.cymru/pembrokeshire/

ID: 1849, adolygwyd 05/08/2020