COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Maethu

Wedi'ch cymeradwyo beth nawr

Iawn, maen nhw wedi fy nghymeradwyo i fod yn ofalwr maeth. 

Beth nawr?   

Fe fydd y Tîm Lleoli Teuluol yn sicrhau eich bod yn derbyn gwybodaeth am bolisi a gweithdrefnau, addysg a phopeth arall a fydd yn fodd i chi fynd yn ofalwr.    

Y peth cyntaf y byddwch yn ei glywed am unrhyw blentyn y mae arno neu arni angen eich gofal fydd trwy alwad ffôn gan weithiwr cymdeithasol arolygol yn y tîm Lleoli Teuluol.  Fe fyddwn ni'n dweud popeth wrthych chi am y plentyn a bydd yr amser gyda chi i ystyried a fydd modd i chi ddarparu ar gyfer yr angen penodol sydd ganddi neu ganddo.  Os ydych yn meddwl y gallwch chi, yna fe fyddwn ni yn ôl pob tebyg yn trefnu i chi ddechrau gofalu am y plentyn (neu blant) yn fuan wedi hyn.    

A fyddaf yn derbyn hyfforddiant neu gefnogaeth?   

Fyddwch chi ddim ar eich pen eich hun.  Fe fydd gweithiwr cymdeithasol arolygol gyda chi o'r Tîm Lleoli Teuluol a bydd hwn neu hon wrth law.  Mae ei weithiwr cymdeithasol ei hun hefyd gydag unrhyw blentyn y byddan nhw'n ei leoli gyda chi, er mwyn ei helpu i ymgartrefu yn ei amgylchedd newydd.   

Mae pob gofalwr maeth yn mynd am hyfforddiant rheolaidd er mwyn sicrhau bod ganddyn nhw'r wybodaeth a'r sgiliau ar gyfer anghenion y plant yn eu gofal.  Fe gewch chi wahoddiad i gymryd rhan mewn nifer o wahanol ddigwyddiadau a sesiynau hyfforddi lle cewch chi'r sgiliau cywir sydd eu hangen i helpu plentyn.  

Mae Gwasanaeth Mas o Oriau ar gael mewn argyfwng.  Fe gewch chi hefyd wahoddiad i ddigwyddiadau drwy'r flwyddyn, sy'n ffordd ragorol i rwydweithio a chwrdd â gofalwyr maeth eraill.   

 

  www.facebook.com/pembsfostering

  fostering@pembrokeshire.gov.uk

  www.maethu.canolbarthagorllewin.cymru/pembrokeshire/

ID: 1838, adolygwyd 04/08/2020