Manylion Eiddo

18 Gelliswick Road Hakin Aberdaugleddau

*** AR OSOD ***

Disgrifiad

Mae'r eiddo yn cynnwys siop heb lety byw ar y llawr gwaelod gyda stordy a thoiled. Mae'n addas i'w ddefnyddio at amrywiaeth o ddibenion masnachol yn amodol ar ganiatâd cynllunio angenrheidiol. Mae'r siop yn un o res o siopau eraill gan gynnwys siop trin gwallt a stiwdio tatŵs.

Lleoliad

Mae'r eiddo wedi'i leoli mewn ardal breswyl boblogaidd gyda chysylltiadau trafnidiaeth i Aberdaugleddau.

Rhent

£80 yr wythnos

Gwerth Ardrethol

Y gwerth ardrethol ar gyfer yr eiddo hwn ar 27 Mehefin 2018 yw £2,200 fel y'i darparwyd gan Adran Refeniw Cyngor Sir Penfro.

Gwasanaethau

Deellir bod prif gyflenwad dŵr, trydan a charthffosiaeth wedi'u cysylltu. 

Tymor

I'w gytuno

Rhagor o Wybodaeth ac Ymweliadau

I drafod hyn ymhellach a threfnu ymweliad (apwyntiad yn unig), cysylltwch ag-
Amy James ar 01437 776256 neu amy.james@pembrokeshire.gov.uk
 
 
 
 

ID: 3818, revised 09/07/2021