Manylion Eiddo

Hên Ganolfan Chwareon Dŵr, Y Parrog, Wdig

*** AR OSOD ***

Gwahoddir cynigion o fwy na £10,000 y flwyddyn.Gwahoddir datganiadau o ddiddordeb mewn ysgrifen (yn cynnwys manylion y defnydd arfaethedig).

 

NID YDYM YN YSTYRIED CYNIGION AR GYFER YR EIDDO HWN AR GYFER Y DYFODOL RHAGOROL

 

Cyfarwyddiadau: Cod Post yr eiddo yw SA64 0DE.
 
Disgrifiad: Mae’r Hen Ganolfan Chwaraeon Dŵr yn adeilad ar wahân, wedi ei strwythuro â ffrâm bortal ddur gyda llenfuriau godi gwydr dwbl alwminiwm ar y naill ochr a’r blaen, a tho gorchudd metel. Mae’r adeilad yn sefyll ar lan y môr yn Y Parrog, yn agos at y llithrfa ac o fewn pellter cerdded i’r maes parcio cyhoeddus (taliadau’n berthnasol 1 Mawrth hyd 31 Hydref).
 
Llety
 
Mae drws dwbl ar gyfer cerddwyr i mewn ac allan o’r adeilad yn arwain at: 
 
Derbynfa/Swyddfa (uchder llawn): 11.59 m x 4.51 m (38 tr x 15 tr). Drws yn arwain at: 
 
Cegin Fach: 1.39 m x 1.66 m (4.6 tr x 5.5 tr)
 
Drws yn arwain o’r Dderbynfa/Swyddfa at neuadd fewnol gyda drysau yn arwain at Doiledau Merched a Dynion ac Ystafelloedd Cawod a: 
 
Prif Swyddfa: 4 m x 3.76 x (13.2 tr x 12.4 tr) gyda desg/agorfa i’r Dderbynfa/Swyddfa.
 
Mae modd cyrraedd y canlynol o’r Brif Swyddfa a’r neuadd fewnol: 
 
Hen Storfa: 3.8 m x 5.6 m (12.5 tr x 18.5 tr) gyda mynediad at storfa llawr cyntaf, drws dwbl ar gyfer cerddwyr i adael yr adeilad a drws i:
 
Storfa/Swyddfa: 3 m x 1.9 m (9.9 tr x 6.27 tr)
 
Mae modd, hefyd, cyrraedd y canlynol o’r neuadd fewnol:
 
Hen Ystafell Newid/Swyddfa 1 (cefn): 3.7 m x 2.7 m (12.2 tr x 8.9 tr)
 
Hen Ystafell Newid/Swyddfa 2 (cefn): 3.7 m x 2.7 m (12.2 tr x 8.9 tr)
 
Hen Ystafell Newid/Swyddfa 3 (blaen): 3.8 m x 3 m (12.5 tr x 9.9 tr)
 
Hen Ystafell Newid/Swyddfa 4 (blaen): 3.7 m x 2.7 m (12.2 tr x 8.9 tr)
 
Hen Ystafell Newid/Swyddfa 5 (blaen): 3.8 m x 3 m (12.5 tr x 9.9 tr)
 
Mae drws o’r neuadd fewnol yn rhoi mynediad at y maes parcio cyhoeddus.
 
Gwasanaethau
Deallir bod y prif gyflenwadau dŵr, trydan, nwy a charthffosiaeth wedi eu cysylltu. 
Dylai unrhyw un sydd â diddordeb fynd ati i wneud ymholiadau ynghylch y darparwyr gwasanaethau perthnasol eu hunain.
 
Yn Allanol
Yn union y tu ôl i'r eiddo mae compownd diogel wedi'i osod i laswellt ac wedi'i amgáu â ffens weldio a giât ddwbl ar gyfer mynediad.
 
Deiliadaeth
Mae’r eiddo ar gael ‘i’w osod’ ar delerau sydd i’w cytuno.
 
Costau Cyfreithiol
Bydd gofyn bod yr ymgeisydd llwyddiannus yn gwneud cyfraniad o £420+taw tuag at gostau cyfreithiol y Cyngor.
 
Gwerth Ardrethol 
Gwerth Ardrethol cyfredol (rhestr 2017) yr eiddo yw £7,800.
       
Ymweliadau
Drwy drefnu apwyntiad o flaen llaw gyda Is-adran Eiddo Cyngor Sir Benfro.       
Am ragor o fanylion, cysylltwch gyda: desg gymorth eiddo - 01437 775874
 
 
 

ID: 5048, revised 22/08/2022