Manylion Eiddo

Parc Bwyd Sir Benfro, Llwynhelyg, Hwlffordd

*** AR WERTH ***

Yn amodol ar gynllunio

Gwasanaethau ar gael Ch3 2022

 

SAFLE B (Lleiniau 1 a 2) - 11 erw (gros) i'w cynnig fel lleiniau datblygu â gwasanaeth i alluogi defnyddwyr terfynol i adeiladu eu cyfleusterau cynhyrchu / prosesu bwyd eu hunain ar raddfa fawr. Gwasanaethau ar gael Ch3 2022.

 

SAFLE C (Lleiniau 3 a 4) - Bydd 5.4 erw (gros) ar gael fel lleiniau datblygu â gwasanaeth ar gyfer defnydd cyflenwol sy'n gysylltiedig â bwyd, wedi'u targedu'n bennaf at fentrau bach neu ganolig eu maint. Ar gael ar ôl 2022.

Parc Bwyd Sir Benfro - Manylion  

 

Polisi Trafodion

Mae polisi trafodion Cyngor Sir Penfro I’w weld yma: https://www.pembrokeshire.gov.uk/strategic-asset-management-plan

 

I gael rhagor o fanylion, cysylltwch â'r ddesg gymorth eiddo ar 01437 775777 neu ebost: propertyhelpdesk@pembrokeshire.gov.uk

 

Paratowyd y manylion hyn i ddarparu disgrifiad teg o'r eiddo, ond maent wedi'u nodi er arweiniad yn unig. Ni ellir gwarantu eu cywirdeb a rhaid i unrhyw ddarpar brynwr, tenant neu drwyddedai wneud ei ymholiadau ei hun a/neu gynnal ei archwiliad ei hun o'r eiddo er mwyn bodloni'i hun ynghylch eu cywirdeb. Mae'n ofynnol i bob cynnig a dderbynnir mewn perthynas â'r eiddo hwn gael ei ystyried gan Gyngor Sir Penfro hyd nes yr adeg pan gyfnewidir contractau. Nid oes rheidrwydd ar y cyngor i dderbyn y cynnig uchaf nac unrhyw gynnig arall a wneir ar gyfer yr eiddo.


ID: 7353, revised 01/12/2022