COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Manylion Eiddo

Swyddfeydd, Canolfan Arloesedd Y Bont, Parc Gwyddoniaeth a Thechnoleg Sir Benfro, Doc Penfro, SA72 6UN

*** AR OSOD ***

Sut i gyrraedd

Mae Parc Gwyddoniaeth a Thechnoleg Sir Benfro mewn lle cyfleus oddi ar y gylchfan i’r de o Bont Cleddau sy’n cysylltu gogledd a de Sir Benfro ac o fewn cyrraedd yn rhwydd i’r A477 a’r A4076. Mae Parc Gwyddoniaeth a Thechnoleg Sir Benfro yn hwylus i drefi Penfro a Doc Penfro; ac mae 10 milltir o Hwlffordd a 7 milltir o dref porthladd Aberdaugleddau.   

Disgrifiad:

Swyddfeydd modern technoleg uwch sydd â mynediad ar unrhyw awr o’r dydd, bob diwrnod o’r flwyddyn.

Gwasanaethau

Mae derbynfa ganolog gyda staff yn gwasanaethu’r holl swyddfeydd; DI-WI; cysylltiad ffôn a band eang cyflym dros ben (rhaid talu am alwadau); ystafelloedd cyfarfod; Atriwm; cawodydd; a cheginau.

Parcio

Mannau parcio ceir dynodedig oddi allan, a maes parcio mawr ychwanegol gyda lle i 300 yn sefyll llai na 100m o’r swyddfeydd.

Rhent

Mae rhenti’n amrywio o £2,200 i £12,000 y flwyddyn, yn dibynnu ar faint y swyddfeydd. Nid yw’r rhent yn cynnwys TAW na threthi busnes (gwelwch wybodaeth isod am ryddhad o drethi). Mae labordy electroneg 2700 troedfedd sgwâr a gweithdy 2800 troedfedd sgwâr ar gael i’w gosod hefyd.

Deiliadaeth

Bydd prydles am 6 blynedd gyda chymal terfynu ar yn rhoi 3 mis o rybudd ysgrifenedig a bydd adolygiad rhent ar ôl 3 blynedd.

Costau Cyfreithiol

Bydd y tenant newydd yn gyfrifol am gostau cyfreithiol rhesymol y Cyngor a fydd, fel arfer, yn £420 i denant unigol neu £520 i gwmni gyda gwarantau 2 Gyfarwyddwr.

Cynllunio

Mae caniatâd cynllunio at ddibenion B1 – diwydiannol ysgafn, ymchwil a datblygiad a swyddfeydd.

Tâl Gwasanaeth

Mae’r Cyngor yn cadw’r hawl i godi tâl gwasanaeth. Gofynnwch os ydych eisiau rhagor o wybodaeth.

Gwerth Ardrethol. Holwch pa swyddfeydd sydd ar gael.

Trethi Taladwy

Mae’r eiddo yn Ardal Fenter Dyfrffordd y Ddau Gleddau ac fe allai fod grant rhyddhad o drethi’n berthnasol. Dylai rhai â diddordeb gysylltu â 03000 603000 neu businesssupport@wales.gsi.gov.uk neu ymweld â https://www.goo.gl/j7rUht (cymorth a chymhellion Dyfrffordd y Ddau Gleddau) i gael rhagor o wybodaeth.

Gweld

Trwy drefniant blaenorol yn unig drwy Mr Steve Laugharne neu Mrs Rose Kennington ar 01646 689301 neu

e-bost pstp@pembrokeshire.gov.uk

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Mr David Rogers-Davies - 01437 775746

david.rogers-davies@pembrokeshire.gov.uk

Manylion Llawn

Swyddfeydd Canolfan Arloesedd Y Bont

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ID: 5415, revised 08/06/2020