Manylion Eiddo

Tir yn Ashdale Lane, Llangwm

*** DAN GYNNIG ***

 DISGRIFIAD

Darn o dir pori ar gyfer ceffylau ar gyrion pentrefi Llangwm a Hill Mountain.

 

Y TIR

Mae'r tir tua 3.00 erw.

 

TYMOR

Bydd y tir yn cael ei osod ar gytundeb o dair blynedd.

 

RHENT

Rydym yn gofyn am gynigion rhent o fwy na £850 y flwyddyn.

 

DYDDIAD CAU

Am fwy o wybodaeth a ffurflen gais, cysylltwch â'r ddesg gymorth eiddo trwy e-bostio propertyhelpdesk@pembrokeshire.gov.uk neu ffonio 01437 775874

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau 29 Ebrill 2022.

 

Paratowyd y manylion hyn i ddarparu disgrifiad teg o'r eiddo, ond maent wedi'u nodi er arweiniad yn unig. Ni ellir gwarantu eu cywirdeb a rhaid i unrhyw ddarpar brynwr, tenant neu drwyddedai wneud ei ymholiadau ei hun a/neu gynnal ei archwiliad ei hun o'r eiddo er mwyn bodloni'i hun ynghylch eu cywirdeb. Mae'n ofynnol i bob cynnig a dderbynnir mewn perthynas â'r eiddo hwn gael ei ystyried gan Gyngor Sir Penfro hyd nes yr adeg pan gyfnewidir contractau. Nid oes rheidrwydd ar y cyngor i dderbyn y cynnig uchaf nac unrhyw gynnig arall a wneir ar gyfer yr eiddo.

 

Manylion

 Tir yn Ashdale Lane, Llangwm - Tendr a Chynllun


ID: 8645, revised 03/05/2022