Manylion Eiddo

Uned 21 Cei Glan-yr-afon Hwlffordd SA61 2LJ

*** DAN GYNNIG ***

Disgrifiad

Arwynebedd man gwerthu llawr gwaelod yr eiddo yw 4,792 troedfedd sgwâr. Y llawr cyntaf ategol yw 1,432 troedfedd sgwâr.

 

Lleoliad

Lleolir yr eiddo mewn lle amlwg yng Nghanolfan Siopa Glan-yr-afon.

 

Rhent

Ar gais

 

Yswiriant

Bydd y landlord yn yswirio'r eiddo ac ailgodi tâl ar y tenant.

 

Costau cyfreithiol

Bydd pob parti yn gyfrifol am y costau cyfreithiol a godir gan y trafodiad.

 

Gwerth ardrethol

Amcangyfrifir mai'r gwerth ardrethol ar gyfer yr eiddo hwn yw £64,500.

 

Gwasanaethau

Deellir bod dŵr o’r prif gyflenwad a thrydan wedi’u cysylltu.

 

Polisi Trafodion

Mae polisi trafodion Cyngor Sir Penfro

 

Telerau

Mae'r eiddo ar gael i'w osod ar sail prydles newydd gyda rhwymedigaeth lawn i gwblhau atgyweiriadau mewnol.

Mynegai prisiau manwerthu ar ben-blwydd y brydles.

 

Gwybodaeth bellach ac ymweliadau

Os oes gennych ddiddordeb yn yr eiddo hwn, cysylltwch ag EJ Hales (yn agor mewn tab newydd): 029 2037 8844 

 

Mae'r manylion hyn wedi'u paratoi i roi disgrifiad teg o'r eiddo, ond maent wedi'u nodi at ddibenion arweiniad yn unig. Ni ellir gwarantu eu cywirdeb a rhaid i unrhyw ddarpar brynwr, tenant neu drwyddedai wneud eu hymholiadau eu hunain a / neu archwilio'r eiddo i fodloni eu hunain ynglŷn â'u cywirdeb. Mae'n ofynnol i Gyngor Sir Penfro ystyried yr holl gynigion a dderbynnir mewn perthynas â'r eiddo hwn hyd at pan gyfnewidir contractau. Nid yw'n ofynnol i'r Cyngor dderbyn y cynnig uchaf nac unrhyw gynnig arall a wneir am yr eiddo.


ID: 8562, revised 05/05/2023