Manylion Eiddo

Uned 24-25 Cei Glan-yr-afon Hwlffordd SA61 2LJ

*** DAN GYNNIG ***

Lleoliad

Uned 24-25 Cei Glan-yr-afon Hwlffordd SA61 2LJ

 

Disgrifiad

Wedi'i leoli yn nhref Hwlffordd, mae oddeutu 35 milltir o Gaerfyrddin a 55 milltir o Abertawe. Mae gan y dref hon ddalgylch o 90,000 o bobl, sy'n neidio'n sylweddol yn ystod misoedd yr haf, diolch i Sir Benfro fod yn gyrchfan twristiaeth boblogaidd. Lleolir y safle hwn ar stryd boblogaidd sy'n gweld nifer o ymwelwyr ar droed trwy gydol y flwyddyn.

Mae'r eiddo'n cynnwys arwynebedd o 1,106 troedfedd sgwâr yn y man gwerthu ar y llawr gwaelod a 294 troedfedd sgwâr ar y llawr cyntaf ategol.

 

Tal Gwasanaeth

Mae gwybodaeth am dâl gwasanaeth ar gael ar gais.

 

TAW

Yn ddieithriad, mae’r holl ffigurau a ddyfynnir yn peidio â chynnwys TAW lle y bo'n berthnasol.

 

Tystysgrif Perfformiad Ynni

Gellir darparu Tystysgrif Perfformiad Ynni ar gais.

 

Costau Cyfreithiol

Pob parti i fod yn gyfrifol am ei gostau cyfreithiol ei hun. 

 

Polisi Trafodion

Mae polisi trafodion Cyngor Sir Penfro

 

Ymweliad

Sesiwn edrych drwy apwyntiad ymlaen llaw yn unig. Cysylltwch â Desg Gymorth Eiddo drwy ein Ffurflen Gwerthu a Gosod ar-lein am fwy o wybodaeth neu i ofyn am sesiwn edrych.

Ymholiad Gwerthu a Gosod / Gofyn am Sesiwn Edrych

 

 

Paratowyd y manylion hyn i ddarparu disgrifiad teg o'r eiddo, ond maent wedi'u nodi er arweiniad yn unig. Ni ellir gwarantu eu cywirdeb a rhaid i unrhyw ddarpar brynwr, tenant neu drwyddedai wneud ei ymholiadau ei hun a/neu gynnal ei archwiliad ei hun o'r eiddo er mwyn bodloni'i hun ynghylch eu cywirdeb. Mae'n ofynnol i bob cynnig a dderbynnir mewn perthynas â'r eiddo hwn gael ei ystyried gan Gyngor Sir Penfro hyd nes yr adeg pan gyfnewidir contractau. Nid oes rheidrwydd ar y cyngor i dderbyn y cynnig uchaf nac unrhyw gynnig arall a wneir ar gyfer yr eiddo.

 


ID: 8629, revised 05/05/2023