COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Manylion Eiddo

Uned 48 Parc Busnes, Honeyborough, Neyland, Aberdaugleddau, SA73 1SE

*** DAN GYNNIG ***

Lleoliad

O fewn cyrraedd i'r A477, mae Parc Busnes Honeyborough mewn lleoliad cyfleus, o fewn cyrraedd i dref sirol Hwlffordd a pohrthladdoedd Aberdaugleddau a Doc Penfro.  Mae Parc Busnes Honeyborough wedi'i leoli o fewn Ardal Fenter Dyfrffordd y Ddau Gleddau

Disgrifiad

Mae Uned 48 yn cynnwys adeiladau busnes unllawr sy'n mesur tua 50.48 metr sgwâr (543 troedfedd sgwâr).  Mae gan yr eiddo fynediad drwy ddrws ‘up and over’ ac mae cyfleusterau toiled. 

Rhent

£3,200 y flwyddyn heb gynnwys TAW ac Ardrethi Busnes (gweler y Cyfraddau sy'n Daladwy isod)

Allanol

Lle parcio o flaen y safle

Gwasanaethau

Dŵr, trydan, a charthion ar gael i'r safle.

Costau Cyfreithiol

Bydd y tenant yn cyfrannu at gostau cyfreithiol y Cyngor.

Tymor Prydles

I’w gytuno

Ardrethi sy'n daladwy

Ar hyn o bryd yn gymwys i gael 100% o ryddhad ardrethi i fusnesau bach.  Disgwylir i’r tenants wneud eu hymholiadau eu hunain i sicrhau bod eu defnydd arfaethedig o'r safle yn gymwys.

Ardal Fenter Dyfrffordd y Ddau Gleddau

Mae Ardaloedd Menter yn ardaloedd daearyddol sy'n cefnogi busnesau newydd ac sy'n ehangu drwy ddarparu busnes isadeiledd o'r radd flaenaf a chymhellion ysgogol.  Am fwy o wybodaeth ffoniwch 03000 603000 neu e-bostiwch businesssupport@wales.gsi.gov.uk.

Manylion Llawn Uned 48 Parc Busnes Honeyborough

 


ID: 5683, revised 19/02/2021