Manylion y Cwrs


Dosbarthiadau


Ioga

Daw ioga o'r gair Sansgrif sy'n golygu uno ac mae felly'n awgrymu cytgord perffaith y corff, y meddwl a'r ysbryd. Mae'n addas i bawb o bob safon o ioga ac mae'n bwriadu cael gwybodaeth o ioga a chymwyster a dod a llawer o fuddiannau.
10 dosbarthiadau a gafwyd

Dyddiadau

Lleoliad

Prisiau


4 wythnos, 03/08/2022 - 24/08/2022
Dydd Mercher 10:30 - 12:00 (1.5 awr)
Lleoedd ar gael: 14
Rhif Dosbarth: 211252
Bloomfield Arberth
Llawn Consesiwn Gostyngiad
£24.00 £24.00 £12.00

30 wythnos, 27/09/2022 - 04/07/2023
Dydd Mawrth 10:30 - 12:00 (1.5 awr)
Lleoedd ar gael: 16
Rhif Dosbarth: 211141
Bloomfield Arberth
Llawn Consesiwn Gostyngiad
£180.00 £180.00 £90.00

30 wythnos, 27/09/2022 - 04/07/2023
Dydd Mawrth 12:30 - 14:00 (1.5 awr)
Lleoedd ar gael: 16
Rhif Dosbarth: 211142
Bloomfield Arberth
Llawn Consesiwn Gostyngiad
Cwrs am ddim

30 wythnos, 28/09/2022 - 05/07/2023
Dydd Mercher 12:30 - 14:00 (1.5 awr)
Lleoedd ar gael: 16
Rhif Dosbarth: 211144
Bloomfield Arberth
Llawn Consesiwn Gostyngiad
£180.00 £180.00 £90.00

30 wythnos, 28/09/2022 - 05/07/2023
Dydd Mercher 10:30 - 12:00 (1.5 awr)
Lleoedd ar gael: 12
Rhif Dosbarth: 211143
Bloomfield Arberth
Llawn Consesiwn Gostyngiad
£180.00 £180.00 £90.00

25 wythnos, 29/09/2022 - 23/03/2023
Dydd Iau 16:30 - 18:00 (1.5 awr)
Lleoedd ar gael: 10
Rhif Dosbarth: 211147
Bloomfield Arberth
Llawn Consesiwn Gostyngiad
£150.00 £150.00 £75.00

25 wythnos, 29/09/2022 - 23/03/2023
Dydd Iau 18:00 - 19:30 (1.5 awr)
Lleoedd ar gael: 11
Rhif Dosbarth: 211148
Bloomfield Arberth
Llawn Consesiwn Gostyngiad
£150.00 £150.00 £75.00

5 wythnos, 30/09/2022 - 28/10/2022
Dydd Gwener 09:00 - 11:00 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 16
Rhif Dosbarth: 211146
Bloomfield Arberth
Llawn Consesiwn Gostyngiad
£40.00 £40.00 £20.00

5 wythnos, 01/10/2022 - 29/10/2022
Dydd Sadwrn 10:00 - 12:00 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 16
Rhif Dosbarth: 211145
Bloomfield Arberth
Llawn Consesiwn Gostyngiad
£40.00 £40.00 £20.00

Dosbarth i’w hysbysu
Lleoedd ar gael: 12
Rhif Dosbarth: 211250
Sgiliau hanfodol Darpariaeth Allgymorth
Llawn Consesiwn Gostyngiad
Cysylltwch â'r ganolfan – Ewch i RHAGOR O WYBODAETH am fanylion

 
instructional text

Dewiswch eich dosbarth.

Cliciwch ar ‘Cadw Lle a Gwybodaeth’ i weld mwy o fanylion am y dosbarth, manylion cyswllt y ganolfan ddysgu, a sut i gadw lle.

Gellir cadw eich lle ar gyfer rhai o'r cyrsiau ar-lein. Cliciwch ar 'Cadw Lle a Thalu Ar-lein’ i wneud hyn. Bydd angen i chi fewngofnodi trwy Fy Nghyfrif er mewn cadw eich lle a thalu.Mwy o wybodaeth am gadw eich lle ar-lein: Cadw lle a thalu am gwrs

Os oes rhywun arall yn talu neu os hoffech dalu rhan o'r gost ar gyfer y dosbarth, cysylltwch â'ch Canolfan Ddysgu Gymunedol leol lle gellir cytuno ar fanylion y taliad a chadw eich lle.

Os yw talu am ddosbarth (opsiynau ffi lawn, ffi consesiwn neu ffi is) yn eich rhwystro neu'n atal rhag cadw lle, cysylltwch â'r ganolfan sy'n gweinyddu'r dosbarth sydd wedi denu eich diddordeb er mwyn i'r staff allu trafod opsiynau a threfniadau ariannu sydd ar gael gyda chi.  

ID: 1527, revised 30/09/2021